Brno - Černá Pole

V budově bývalé Městské odborné školy pro ženská povolání Charlotty Masarykové byl v listopadu 1941 zřízen sběrný tábor pro osoby postižené norimberskými zákony. [1] Do května 1942 tudy prošlo přibližně deset tisíc lidí. Zde museli odevzdat klíče od svých domovů, zbývající peníze, potravinové lístky apod. Vinou velkého stresu, velkého množství osob, prakticky neexistující hygieny, ale i fyzického napadání ze strany dozorců, si dle vzpomínek bývalých vězňů i toto místo mělo vyžádat několik obětí. Doba  pobytu internovaných zde mohla trvat až pět dní. Následně byli  tramvají odváženi k vlakovému nádraží odkud jejich cesta pokračovala na místa jako byl Minsk (jeden transport) a Terezín.

V červenci roku 1943 byl tábor na krátký čas obnoven. [2] Během této doby zde bylo umístěno šedesát lidí z tzv. smíšených manželství. Poté byli transportem  Dg odvezeni do ghetta v Terezíně. [3]

Dnes se v budově nachází základní a mateřská škola. Existenci sběrného tábora připomíná od roku 1965 pamětní deska s nápisem: “PAMÁTCE 9397 OBČANŮ, KTEŘÍ BYLI V LETECH 1941-1942 Z TÉTO BUDOVY ODVLEČENI NA SMRT“. Autorem pamětní desky je Miloš Axman. [4] Na nedalekém náměstí 28. října se od roku 2014 nachází také památník v podobě černé krychlové fontány posazené v mělkém bazénku. Na dně bazénku je nápis: “Z ÚCTY K ŽIDŮM A ROMŮM ZAVRAŽDĚNÝM A ODVLEČENÝM Z BRNA DO KONCENTRAČNÍCH TÁBORŮ V LETECH 1939-1945 VŠEM OBĚTEM NACISTICKÉ RASOVÉ PERZEKUCE“. Autorem památníku je Daniel Václavík. [5]

Jan Kaňa, 2019

 

GPS souřadnice lokality: 49°12'20.3"N 16°37'27.7"E (budova sběrného tábora)

                                        49°12'09.6"N 16°36'46.4"E (památník na náměstí 28. října)

 


[1] https://c.holocaust.cz/files/old/pdfs/pripominka_transporty_brno.pdf (01.03.2019) / https://www.holocaust.cz/vzdelavani/projekty/pripominka/transporty-vypravene-z-brna/ (01.03.2019)

[2] BRUMMER, Alexander – KONEČNÝ, Michal: Brno nacistické. Host, Brno 2013, s. 116-117.

[3] LAGUS, Karel – POLÁK, Josef: Město za mřížemi. Naše vojsko – Svaz protifašistických bojovníků, Praha 1964, s. 336. / https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_udalosti&load=3931 (04.03.2019)

[4] https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_objektu&load=118 (04.03.2019)

[5] https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_objektu&load=1520 (04.03.2019)