Hluboká nad Vltavou

Dne 10. dubna 1942 byl v Ghettu Terezín vydán denní rozkaz, který požadoval sestavení skupiny šedesáti mužů pro pracovní nasazení v Českých Budějovicích. Doba nástupu na práci byla o tři dny později.

Vězni ovšem nebyli nasazeni přímo v Českých Budějovicích, ale v nedaleké Hluboké nad Vltavou. Jejich pracovní náplní byly zřejmě opravy lesních cest (a získávání materiálu na tyto opravy z nedalekého lomu). Dle výpovědí hlubockých pamětníků byli vězni ubytováni v místní sokolovně. Práce měly být skončeny 25. září téhož roku, kdy se do Ghetta Terezín vrátilo třicet devět mužů. Jeden z nasazených se měl vrátit až 23. června 1943. [1]

V Hluboké nad Vltavou dnes zřejmě není žádný pomník či pamětní deska připomínající toto pracovní nasazení. 

Jan Kaňa, 2020

GPS souřadnice lokality:   49°03'00.0"N, 14°26'15.9"E


 

1 PLACHÁ, Pavla - ZEMANOVÁ, Pavla: Terezínská pracovní komanda vnějšího nasazení. In: Terezínské studie a dokumenty 2001, s. 65-66. / Informace o počtu vězňů a době nástupu také zde: LAGUS, Karel – POLÁK, Josef: Město za mřížemi, Naše vojsko, Praha 1964, s. 88.