Bohosudov

16. dubna 1945 (případně 14. nebo 24. dubna)[1] zastavil transport, který vyrazil z Ossendorfu u Halle a z tzv. výchovného tábora Leunawerke u Halle[2] (výchozí stanoviště opustil 2. – 3. dubna 1945), na nádraží v Bohosudově.[3] Po nucené násilné koupeli a na tyfus zde zemřelo 313 vězňů.[4] Pohřbeni měli být v lomu u dolu Kateřina,[5] případně v bývalém dolu Elbe.[6] Po skončení války byla těla exhumována a znovu pohřbena naproti kostelu sv. Prokopa (tzv. Prokopka v Krupce). V roce 1948 byl obětem transportu odhalen pomník.[7]

Pavel Straka, 2011, 2013

GPS souřadnice lokality:  50.6711900N, 13.8615158E

 

01
02
03
04
05

Foto:  Jana Helísková (MěÚ Krupka)

 [1] NEDBÁLEK, František: Železniční transporty a pochody smrti. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem 2005, s. 112 uvádí datum 14. 4. 1945. Vysvětlující text u pomníku obětem transportu – viz fotografie zaslaná Janou Helískovou z MěÚ v Krupce Památníku Terezín, fond Projekt Za Pomníčky, Archiv Památníku Terezín – uvádí datum  24. 4. 1945.  16. duben 1945 uveden in: LAŠTOVKA, Vladimír a kol.: Hrdinové protifašistického odboje. Západočeské nakladatelství, Plzeň 1986, s. 191. JOŽÁK, Jiří: Památná místa protifašistického boje Severočeského kraje. Naše vojsko, Praha 1978, s. 61 uvádí 14. duben.

[2] Obě místa uvádí LAŠTOVKA, Vladimír a kol.: Hrdinové protifašistického odboje. Západočeské nakladatelství, Plzeň 1986, s. 191, text u pomníku obětem v Bohosudově - viz fotografie zaslaná Janou Helískovou z MěÚ v Krupce Památníku Terezín, fond Projekt Za Pomníčky, Archiv Památníku Terezín – hovoří pouze o Ossendorfu u Halle. Svědectví J. Běhounka in: MALÁ, Irena, KUBÁTOVÁ, Ludmila: Pochody smrti. Nakladatelství politické literatury, Praha 1965, s. 192 hovoří o trestném KT u Halle, jiné svědectví Josefa Běhounka uveřejněno - http://www.gymtce.cz/files%5CHistorie%5CLide%5CProfesori%5CBehouhek_Muj_zivot.pdf (8.10.2013).

[3] LAŠTOVKA, Vladimír a kol.: Hrdinové protifašistického odboje. Západočeské nakladatelství, Plzeň 1986, s. 191.

[4] NEDBÁLEK, František: Železniční transporty a pochody smrti. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem 2005, s. 112, taktéž text u pomníku obětem transportu – viz fotografie zaslaná Janou Helískovou z MěÚ v Krupce Památníku Terezín, fond Projekt Za Pomníčky, Archiv Památníku Terezín.

[5] NEDBÁLEK, František: Železniční transporty a pochody smrti. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Ústí nad Labem 2005, s. 112.

[6] Text u pomníku obětem transportu – viz fotografie zaslaná Janou Helískovou z MěÚ v Krupce Památníku Terezín, fond Projekt Za Pomníčky, Archiv Památníku Terezín.

[7] Tamtéž.