Zvláštní poděkování za obětavou pomoc a rady během zjišťování stavu sledovaných lokalit zejména patří

Luboru Lacinovi (odborný pracovník Severočeského muzea v Liberci),

Lucii Haškové (redaktorka Zpravodaje obce Hradištko),

Janu Kopálovi (pracovník magistrátu města Karlovy Vary),

Františku Vydrovi (odborný pracovník Městského muzea v Chrastavě),

Josefu Šimánkovi (kronikář obce Čerčany),

Věře Reslové (starostka města Stráž p. Ralskem).

 

Dík je třeba vyjádřit i dalším jednotlivcům a institucím, kteří nám poskytli cenné informace.