Lovosice

V druhé polovině dubna 1945 byla zahájena evakuace pobočky KT Flossenbürg v Litoměřicích. Židé byli přemisťováni do terezínského ghetta, další vězni, zejména z nově příchozích evakuačních transportů, pak byli po skupinách dopravováni do železniční stanice v Lovosicích, kde nastupovali do vagonů, jež byly po několika dnech připojeny k vlaku s vězni z táborů v Německu. Následně transport odjel směrem na Prahu. Ovšem než odjel, zahynuly zde různými způsoby desítky vězněných [1]

Po válce (v dubnu 1946) bylo v Lovosicích odkryto na pozemcích městské cihelny devět hromadných hrobů, z nichž bylo exhumováno 79 zahynulých vězňů.[2] Ti jsou dnes pohřbeni na Národním hřbitově před terezínskou Malou pevností.

Jan Špringl, 2011

 

GPS souřadnice lokality: 50°30'24.547"N, 14°2'54.351"E (lokalizace nejistá, nepotvrzena odbornou literaturou)

 

01
02
03

Foto: ze soukromé sbírky Jana Rösslera[1] TRHLÍNOVÁ, Marie: Tábor smrti pod Radobýlem. Naše vojsko, Praha 1975, s. 62-63.

[2] Tamtéž, s.63. Dále Památník Terezín, fond Spolek pro udržování národního hřbitova, karton 4, sl.inv.č. 16 - zápisy o exhumacích 1945, 1946, opis zápisu o exhumaci mrtvol politických vězňů z hromadných hrobů v Lovosicích, okr. Litoměřice.