Nová Role

V dubnu 1942 byl u porcelánky Bohemie v Nové Roli zřízen pracovní tábor, kam byli postupně umísťováni vězni a vězeňkyně z koncentračních táborů Flossenbürg a Ravensbrück. Deportací do Nové Role přešly ženy pod správu Flossenbürgu.[1] Celkem táborem mělo projít 1 167 žen,[2] třebaže podle pamětnice Boženy Lukešové před koncem války došlo k jeho přeplnění, když do něj přišel transport z Osvětimi o počtu 2 000 žen.[3] Mužů bylo v táboře vždy výrazně méně, roku 1944 to mělo být 65.[4] Tábor měl mít 10 baráků a 3 strážní věže.[5] V polovině dubna 1945 začali mužští obyvatelé tábora pohřbívat mrtvé do hloubeného příkopu za táborem.[6] Podle jiného zdroje je těchto 41 zde nalezených mrtvol vězňů původem z Johanngeorgstadtu (odkud šel transport). Byly zabaleny do dřevité vlny a posléze přeneseny na místní hřbitov, kde je místo jejich odpočinku označeno pomníkem,[7] opatřeného nápisem Památce umučených 1942 – 1945.[8]

K evakuaci tábora došlo v noci z 19. na 20. dubna 1945,[9] kdy se z něj vydal pochod smrti směrem na Karlovy Vary a Tachov až k Starému Sedlišti.[10] Po válce sloužil jako internační tábor pro německé obyvatelstvo a zrušen byl v roce 1947.[11] Dnes je tábor připomínán pamětní deskou s nápisem OBĚTEM A VĚZŇŮM KONCENTRAČNÍHO TÁBORA V NOVÉ ROLI Z LET 1942 – 1945 OBČANÉ MĚSTA, KVĚTEN 1985,[12] která se nachází ve Školní ulici.[13]

Pavel Straka, 2011

 

GPS souřadnice lokality: 50°16'32.671"N 12°46'38.291"E (místo pomníku: 50°16'23.1"N 12°46'50.8"E)

 

K dispozici nejsou žádné fotografie lokality.[1] LAŠTOVKA, Vladimír a kol.: Hrdinové protifašistického odboje. Západočeské nakladatelství, Plzeň 1986, s. 163.

[2] BRENNER, Hans: Ženy v pobočných táborech Flossenbürgu a Gross-Rosenu na českém a moravském území. In: Terezínské studie a dokumenty 1999, s. 294.

[3] LAŠTOVKA, Vladimír a kol.: Hrdinové protifašistického odboje. Západočeské nakladatelství, Plzeň 1986, s. 165.

[4] http://www.vets.estranky.cz/clanky/vpm-okres-karlovy-vary/nova-role.html (11.10.2011).

[5] LAŠTOVKA, Vladimír a kol.: Hrdinové protifašistického odboje. Západočeské nakladatelství, Plzeň 1986, s. 209.

[6] Tamtéž, s. 165.

[7] LAŠTOVKA, Vladimír a kol.: Hrdinové protifašistického odboje. Západočeské nakladatelství, Plzeň 1986, s. 209.

[8]http://www.vets.estranky.cz/fotoalbum/Vojenska-pietni-mista/vojenska-pietni-mista-okres-karlovy-vary/07_2002_013_nova_role_2_kv.jpg.-.html (11.10.2011).

[9] BRENNER, Hans: Ženy v pobočných táborech Flossenbürgu a Gross-Rosenu na českém a moravském území. In: Terezínské studie a dokumenty 1999, s. 295 a LAŠTOVKA, Vladimír a kol.: Hrdinové protifašistického odboje. Západočeské nakladatelství, Plzeň 1986, s. 165.

[10] BRENNER, Hans: Ženy v pobočných táborech Flossenbürgu a Gross-Rosenu na českém a moravském území. In: Terezínské studie a dokumenty 1999, s. 295.

[11] http://www.vets.estranky.cz/clanky/vpm-okres-karlovy-vary/nova-role.html (11.10.2011).

[12]http://www.vets.estranky.cz/fotoalbum/Vojenska-pietni-mista/vojenska-pietni-mista-okres-karlovy-vary/06_1005_8_nova_role_kv.jpg.-.html (11.10.2011).

[13] http://www.vets.estranky.cz/clanky/vpm-okres-karlovy-vary/nova-role.html (11.10.2011).