Sušice

Dne 13. srpna 1945 bylo na novém židovském hřbitově v Sušici uloženo 11 těl obětí pochodu smrti. Jednalo se o židovské [1] ženy, které zahynuly v Rejštejně. Přesné umístění tohoto hrobu je dnes předmětem zkoumání. [2]

Na témže hřbitově se nachází taktéž hrob Kamily Bartlové, jež byla popravena v Lubech u Klatov 22. června 1942. Jedná se ovšem o hrob bez ostatků. [3] Urna s jejím popelem byla objevena až v roce 2017, a dnes je uložena v Klatovech. [4]

Pomník připomínající památku všech sušických obětí holokaustu byl na novém židovském hřbitově odhalen v roce 2000. Finance na něj poskytla paní Hana Grünová, dcera Kamily Bartlové. [5]

Pavel Straka, 2011, 2013, Jan Kaňa, 2021

GPS souřadnice lokality: 49°13'26.821"N 13°30'29.160"E

 

K dispozici nejsou žádné fotografie lokality.[1] Židé a osoby za židy označené dle norimberských rasových zákonů.

[2] Mail zaslaný Ing. Jaroslavem Hupkou (MU Sušice) Památníku Terezín z 5. 11. 2020, fond Projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín.

[3] http://www.evidencevh.army.cz/evidence/detail-lokality?id=b46f55a0-7a1a-48e4-bc8d-ee1d1ac87b11 (02.03.2021).
[4] Mail zaslaný Ing. Jaroslavem Hupkou (MU Sušice) Památníku Terezín z 5. 11. 2020, fond Projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín.
[5] http://www.evidencevh.army.cz/evidence/detail-hrobu-ci-mista?id=CZE3214-33238&mt=Su%c5%a1ice&st=1& (04.03.2021).