Česká Lípa

Existovalo zde sběrné středisko pro židovské obyvatelstvo [1] k deportacím do terezínského ghetta.

V České Lípě není žádný pomník či pamětní deska, která by připomínala jeho existenci. Pouze se zde nachází památník 17 zahynulých židovských vězňů.[2], obětí pochodu smrti ze Schwarzheide.

 

Jana Havlínová, 2011

 

GPS souřadnice lokality:  nejsou známy 

 


[1] BUBENÍČKOVÁ, Růžena, KUBÁTOVÁ, Ludmila, MALÁ, Irena: Tábory utrpení a smrti. Svoboda, Praha 1969, s. 14.