Pohořelice

V roce 1942,[1] podle jiného (logičtějšího) údaje 1944,[2] byl zřízen v budově židovské náboženské obce v Pohořelicích tranzitní tábor pro židovské obyvatele maďarského Szegedu, kteří byli dále posíláni do Terezína a Bergen - Belsenu.  Počet vězňů je nesnadné odhadnout. [3] Vězni zde vykonávali zemědělské práce a práce na říční regulaci.[4] Údajně zde zemřela jedna žena s příjmením Szabo, ve věku 63 let. Je pohřbená na místním židovském hřbitově,[5] kde by se měly nacházet i pomníky židovských pohořelických obětí 2. světové války.[6] Ten stále existuje, narozdíl od synagogy, která byla po válce zbořena.[7] Povědomí o táboře v městě Pohořelice dnes neexistuje a není žádným způsobem připomínán.[8]

Pavel Straka, 2011

GPS souřadnice lokality:  48°58'47.640"N, 16°31'27.815"E  (zatím chybí přesná lokalizace od městského úřadu)

 

K dispozici nejsou žádné fotografie lokality.

 


[1] BUBENÍČKOVÁ, Růžena, KUBÁTOVÁ, Ludmila, MALÁ, Irena: Tábory utrpení a smrti. Nakladatelství Svoboda, Praha 1969, s. 156.

[2] http://www.holocaust.cz/cz2/resources/jcom/fiedler/pohorelice (12.12.2011).

[3] BUBENÍČKOVÁ, Růžena, KUBÁTOVÁ, Ludmila, MALÁ, Irena: Tábory utrpení a smrti. Nakladatelství Svoboda, Praha 1969, s. 156.

[4]E-mail od Mgr. Soni Nezhodové, Ph.D. z Městského muzea a galerie Hustopeče zaslaný Památníku Terezín 7. dubna 2011, fond projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín.

[5] BUBENÍČKOVÁ, Růžena, KUBÁTOVÁ, Ludmila, MALÁ, Irena: Tábory utrpení a smrti. Nakladatelství Svoboda, Praha 1969, s. 156-157.

[6] http://waity5.blog.cz/0906/zidovsky-hrbitov-v-pohorelicich (12.12.2011).

[8] Dotazník zaslaný Pavlem Šotnarem z MěÚ Pohořelice Památníku Terezín z 10. 6. 2011, fond Projekt za pomníčky, Archiv Památníku Terezín.