Horní Dvořiště

Vlakovým nádražím v Horním Dvořišti projížděl 25. ledna 1945 evakuační transport vypravený z KT Osvětim. Cílovou stanicí transportu byl KT Mauthausen, jehož velení však pro přeplněnost tábora nové vězně nepřijalo a transport odeslalo zpět. Tentýž transport se pak nádražím v Horním Dvořišti vracel 26. ledna 1945. V průběhu cesty umíraly desítky vězňů v důsledku krutého mrazu, vyhladovění a naprostého vyčerpání. Jejich těla, vyhazovaná z dobytčích vagónů ještě žijícími spoluvězni, pak lemovala trať, kterou vlak projížděl. Obce, na jejichž katastru byly oběti transportu nalezeny, měly podle policejního nařízení povinnost mrtvé ihned pohřbít. Podél tratě mezi Horním Dvořištěm a okolními obcemi tak vzniklo několik hromadných hrobů. Krátce po válce byly informace o hrobech shromážděny, ostatky umučených vězňů exhumovány, částečně identifikovány a následně důstojně pohřbeny v Omlenicích, Netřebicích a Horním Dvořišti. Na hřbitově v Horním Dvořišti spočívají ve společném hrobě ostatky 14 obětí, [1] které sem byly převezeny v roce 1947. [2]

Hromadný hrob v Horním Dvořišti[3] se nachází v německé části zdejšího hřbitova. První pamětní deska nad ním byla instalována v 50. letech 20. století, o dvacet let později prošel další úpravou. [4] Zatím poslední rekonstrukce byla uskutečněna z prostředků Obecního úřadu Horní Dvořiště v dubnu 2015. [5]

Jana Šmolová, 2011,2016

 

GPS souřadnice lokality:  N 48° 36.36180', E 14° 24.46248'

 

 

01
Stav hrobu v roce 2011 (foto: OÚ Horní Dvořiště, zasláno 2011)
02
Stav hrobu v roce 2015 (foto: OÚ Horní Dvořiště, zasláno 2016)
03
Stav hrobu v roce 2015 (foto: OÚ Horní Dvořiště, zasláno 2016)

Foto: OÚ Horní Dvořiště (zasláno 2011 a 2016)

 


 [1] ČAMPULA, Záboj: Zpráva o transportech. In: K některým událostem druhé světové války 1944 – 1945 na území dnešního Jihočeského kraj (včetně „Pochodů smrti v roce 1945“), České Budějovice 2005, s. 16 a 17. Dále JOŽÁK, Jiří: Památná místa protifašistického odboje Jihočeského kraje. Naše vojsko, Praha 1978, s. 25.

 [2] JOŽÁK, Jiří: Památná místa protifašistického odboje Jihočeského kraje. Naše vojsko, Praha 1978, s. 25.

 [3] Fotografie hromadného hrobu v Horním Dvořišti zaslaná matrikářkou Obecního úřadu Horní Dvořiště Ing. Helenou Baudyšovou v příloze jejího mailu Památníku Terezín z 14.6.2011, fond Projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín.

 [4] Dotazník vyplněný 14.6.2011 matrikářkou Obecního úřadu Horní Dvořiště Ing. Helenou Baudyšovou, fond Projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín.

[5] E-mailová zpráva od starosty obce Horní Dvořiště Zdeňka Keményho z 5.2.2016, adresovaná Janu Špringlovi, fond Projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín.