Praha - Strašnice (Hagibor)

Tábor byl zřízen v areálu prvorepublikového sionisticky orientovaného židovského sportovního klubu Hagibor [1] který byl uveden do provozu v roce 1926[2] a byl součástí komplexu Nového židovského hřbitova na Olšanech spolu s židovským chorobincem a starobincem [3] (dnes je zde Domov sociální péče Hagibor, který byl otevřen v květnu roku 2008).[4] Sportovní činnost klubu probíhala i v prvních letech okupace.[5]

Dle nařízení Ústředního úřadu pro uspořádání židovské otázky v Čechách a na Moravě (Zentralamt für die Regelung der Judenfrage in Böhmen und Mähren) z 13. 7. 1944 bylo započato se stavbou tábora: jednalo se o 10 přízemních dřevěných baráků obdélníkového půdorysu o rozměrech 12 x 41 m spolu s objektem garáží, dílnou a strážnicí. Byla vybudována kanalizace, rozvedena voda a elektřina.

Od léta 1944 zde byli internováni židovští míšenci a židovští partneři ze smíšených manželství a dále tzv. sporné případy.[6] Na počátku roku 1945 byly tito vězni transportováni do terezínského ghetta [7] a mezi únorem a květnem 1945 jejich místo obsadili nežidovští partneři židovských žen a židovských míšenek. 3. 5. 1945 stráže SS vrátili těmto osobám doklady a propustili je.[8] Jiný zdroj hovoří o příchodu posledních vězňů 28. 4. 1945 a zrušení tábora 5. 5. 1945.[9]

Od května 1945 do prosince 1946 (s mezidobím od poloviny června do srpna 1945, kdy jej využívaly sovětské orgány) byl prostor tábora využíván československými úřady jako uprchlický tábor.[10] Poté došlo k zbourání dřevěných staveb. V současné době je prostor bývalého tábora nezastavěný. [11]

Pavel Straka, 2011

GPS souřadnice lokality: 50°04'41,6"N 14°28'53,8"E

 

01

Foto: Petra Fedorovičová (Památník Terezín), 2011[1] K dějinám klubu Hagibor viz. ŠTUMBAUER, Jan: Nástin historie sportovního klubu Hagibor. In: Studia Kinanthropologica, Volume 11, Jihočeská univerzita, České Budějovice 2010, s. 7 - 16.

[2] Tamtéž s. 9.

[3] DEJMKOVÁ, Ivana: Hagibor – smutná historie jednoho místa v Praze. In: Pražský sborník historický XXXIV, Albis international, Ústí nad Labem 2006, s. 183 a PAŘÍK, Arno: Staronový Hagibor. In: Roš Chodeš 7/2006, s. 3.

[4] http://www.dsphagibor.cz/cs/o-nas/ (12.12.2011.

[5] ONDŘICHOVÁ, Lucie: Příběh Fredyho Hirsche. Sefer, Praha 2001, s. 29 - 31.

[6] DEJMKOVÁ, Ivana: Hagibor – smutná historie jednoho místa v Praze. In: Pražský sborník historický XXXIV, Albis international, Ústí nad Labem 2006, s. 189 - 190.

[7] Tamtéž, s. 190. PAŘÍK, Arno: Staronový Hagibor. In: Roš Chodeš 7/2006, s. 11.

[8] DEJMKOVÁ, Ivana: Hagibor – smutná historie jednoho místa v Praze. In: Pražský sborník historický XXXIV, Albis international, Ústí nad Labem 2006, s. 189 - 190

[9] PAŘÍK, Arno: Staronový Hagibor. In: Roš Chodeš 7/2006, s. 11.

[10] DEJMKOVÁ, Ivana: Hagibor – smutná historie jednoho místa v Praze. In: Pražský sborník historický XXXIV, Albis international, Ústí nad Labem 2006, s. 204 - 205.

[11] Tamtéž, s. 245.