Děhylov

V lednu 1945 projížděl obcí Děhylov vlak čítající 39 otevřených vagónů s vězni evakuačního transportu. [1] Dle dostupných informací byli oblečeni pouze do lehkých šatů a jen málo z nich mělo obuv, což v kombinaci s lednovými mrazy, které dosahovaly až -24 C°, způsobilo několik ztrát na životech.

Přímo v Děhylově byla vyhozena dvě zmrzlá těla, která měla být následně pohřbena na louce u řeky Opavy. [2]

Dnes se v Děhylově zřejmě nenachází žádná připomínka těchto obětí.

Jan Kaňa, 2020

 

GPS souřadnice lokality: 49°52'28.5"N, 18°10'56.9"E (přesné souřadnice lokality nejsou známy) [1] Pravděpodobně se jednalo o 21. leden 1945.

 [2] NEDBÁLEK, František: Železniční transporty a pochody smrti vězňů koncentračních táborů a válečných zajatců přes české země zima a jaro 1945. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem 2005, s. 49./ TYRALA, Alois: Slavnostní projev přednesený u příležitosti 70. výročí osvobození obce Děhylova, 2015, s. 4. Dostupné z: https://www.dehylov.cz/e_download.php?file=data/editor/178cs_2.pdf&original=PROSLOV+70.+v%C3%BDro%C4%8D%C3%AD+pdf.pdf (21.07.2020).