Uherský Brod

Tábor v Uherském Brodě plnil funkci sběrného střediska, kde bylo shromažďováno židovské obyvatelstvo před transporty do terezínského ghetta. Středisko se nacházelo  v budově reálného gymnázia a v místním hotelu. Od 15. ledna 1943 zde byli shromažďováni Židé z bývalého oberlandratu Zlín. Ti pak odtud byli ve třech transportech po 1000 osobách odvezeni do Terezína. Celkově střediskem prošlo 3000 vězňů. Přímo tu zemřelo 5 až 7 osob, které jsou pohřbeny na místním židovském hřbitově. [1]

 

V současné době se na místě bývalého sběrného tábora nenachází žádná pamětní deska či pomník reflektující jeho existenci. Na místním hřbitově je však umístěn památník, který připomíná uherskobrodské oběti koncentračních táborů nápisem: „Padlí a umučení v koncentračních táborech za druhé světové války ĎURĎA ŠIMON * 1904, HEINDRICH JAN * 1923, BURÁŇ MIROSLAV * 1925, VRÁBLÍK Josef * 1922.“[2]

 

Jana Havlínová, 2011

GPS souřadnice lokality:  49°1'26.949"N, 17°38'52.706"E (zatím chybí přesná lokalizace od městského úřadu)

 

K dispozici nejsou žádné fotografie lokality.

 

 


[1] BUBENÍČKOVÁ, Růžena, KUBÁTOVÁ, Ludmila, MALÁ, Irena: Tábory utrpení a smrti. Svoboda, Praha 1969, s. 149-150.