Uherský Brod

Tábor v Uherském Brodě plnil funkci sběrného střediska, kde bylo shromažďováno židovské obyvatelstvo před transporty do terezínského ghetta. Středisko se nacházelo  v budově reálného gymnázia a v místním hotelu. Od 15. ledna 1943 zde byli shromažďováni Židé z bývalého oberlandratu Zlín. Ti pak odtud byli ve třech transportech po 1000 osobách odvezeni do Terezína. Celkově střediskem prošlo 3000 vězňů. Přímo tu zemřelo 5 až 7 osob, které jsou pohřbeny na místním židovském hřbitově. [1]

 

Existenci tábora připomíná od roku 2013 bronzová pamětní deska od sochaře Radima Hankeho, která je umístěná na historické budově gymnázia. [2]

 

Jana Havlínová, 2011, Jan Kaňa, 2022

GPS souřadnice lokality:  49°1'26.949"N, 17°38'52.706"E

 

K dispozici nejsou žádné fotografie lokality.

 

 


[1] BUBENÍČKOVÁ, Růžena, KUBÁTOVÁ, Ludmila, MALÁ, Irena: Tábory utrpení a smrti. Svoboda, Praha 1969, s. 149-150.

[2] SLADKÁ, Elen: Vzpomínka na holocaust. In: Brodský zpravodaj, roč. 15, č. 2, Uherský Brod 2013, s. 26. Dostupné z: https://www.ub.cz/bz/bz1302w.pdf