Lovosice

V roce 1944 vznikly na území dnešního litoměřického okresu dvě pobočky koncentračního tábora Flossenbürg, a to v Litoměřicích a Lovosicích. Zatímco litoměřické komando vzniklo za účelem výstavby a později výroby v tamní podzemní továrně, lovosické komando bylo založeno pro potřeby pracoviště SS-Hauptamt C I, jehož náplní byla starost o ideologickou výchovu příslušníků organizace SS  [1]

Lovosické komando, které také neslo označení „Radio Lobositz“, vzniklo 20. května 1944 příjezdem 10 vězňů z KT Flossenbürg. Vězni, kteří byli odborníky v radiotechnickém oboru, měli zprvu zřizovat radiotechnické dílny a později měli na starosti inventuru radiopřijímačů.[2] 28. srpna 1944 přibyl k tomuto komandu transport, který čítal 11 francouzských, 2 belgické a 1 rumunského vězně z KT Neuengamme. Komando, nově tedy čítající 24 vězňů, bylo rozděleno na 2 skupiny. Zatímco první skupina odjela do litoměřického tábora a byla zde nasazena na práci při budování podzemní továrny, druhá skupina, sloužící u SS Hauptamtu C I, pracovala na zřízení dílen v Lovosicích. Poté, co vězni práci dokončili, byli také odvedeni do Litoměřic. Po téměř dvoutýdenní výpomoci při zavádění elektrických rozvodů na stavbě podzemní továrny byli všichni vězni nakonec opět natrvalo přemístěni do Lovosic. Ubytováni byli v policejní vazební věznici, která se nacházela v budově lovosického soudu v dnešní Všehrdově ulici.[3] Na počátku roku 1945 došlo k doplnění a rozšíření komanda Radio Lobositz o některé vězně z pobočky v Litoměřicích. Počet členů komanda se tak rozrostl na 60 vězňů.[4] Některé zdroje uvádějí, že 26. února 1945 byla z Litoměřic do Lovosic přivedena skupina židovských vězňů. V závěru války byli všichni vězni nasazeni na zákopové práce blízko Lovosic.[5] Čtyři z nich pak byli přemístěni opět do litoměřického tábora. Ostatní v Lovosicích zůstali až do 7. května 1945, kdy jim byly vydány propouštěcí doklady a komando bylo rozpuštěno.

 

Jana Havlínová, 2011

GPS souřadnice lokality: 50°30'51.355"N, 14°2'52.441"E

 

K dispozici nejsou žádné fotografie lokality.

 


[1] LANGHAMEROVÁ-BENEŠOVÁ, Miroslava: Práce vězňů pro SS Hauptamt C I v Lovosicích. In: Terezínské listy 29 (2001), s. 53.

[2]Tamtéž. Srov. LANGHAMEROVÁ-BENEŠOVÁ, Miroslava: Lobositz (Lovosice). In: Flossenbürg: das Konzentrationslager Flossenbürg und seine Ausenlager, Verlag C.H. Beck oHG, München 2007, s. 183.

[3] LANGHAMEROVÁ-BENEŠOVÁ, Miroslava: Práce vězňů pro SS Hauptamt C I v Lovosicích. In: Terezínské listy 29 (2001), s. 54.

[4] Tamtéž, s. 55.

[5] Tamtéž, s. 56.