Plzeň

Ústřední hřbitov v Plzni je místem posledního odpočinku 135 vězňů evakuačních transportů z nacistických koncentračních táborů. Uloženy jsou zde urny 63 neznámých obětí přivezených z plzeňského nádraží, 58 neznámých osob z nádraží nýřanského a 14 obětí přivezených sem gestapem. Identifikováno bylo pouze 11 z nich. [1] Lze předpokládat, že nýřanské oběti lze spojit s událostmi z 15. dubna 1945, kdy v blízkosti tamního nádraží bylo popraveno mnoho vězňů, kteří se pokusili o útěk. [2]

Pomník má podobu kamenného masivu s trnovou korunou. [3]

Pavel Straka, 2011, 2013, Jan Kaňa, 2020

 

GPS souřadnice lokality:  49°44'50.604"N, 13°25'57.540"E

Plzeň1

Foto: Kateřina Šneberková (Správa hřbitovů a krematoria města Plzeň), 2020

 


[1]  Příloha e-mailu zaslaného ředitelkou Správy hřbitovů a krematoria města Plzeň Kateřinou Šneberkovou památníku Terezín dne 11. 11. 2020, fond Projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín.
[2]  https://zapomnicky.pamatnik-terezin.cz/index.php/hroby/hroby/357-nyrany (26.11.2020).
[3] http://evidencevh.army.cz/evidence/detail-hrobu-ci-mista?id=CZE3209-5645 (26.11.2020) / Fotografie Plzeň 1 a 2 zaslané ředitelkou Správy hřbitovů a krematoria města Plzeň Kateřinou Šneberkovou památníku Terezín dne 11. 11. 2020, fond Projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín.