Nový Bohumín

Nacházely se zde dva internační tábory, které existovaly od roku 1942 do konce války. Byly určeny pro polské rodiny z Horního a Těšínského Slezska, které odmítly německé občanství. Prvním prošlo zřejmě 800 lidí, druhým 2000, ten také přechodně sloužil jako cikánský tábor.[1] Dlouho na pozemku  byla vojenská kasárna. Před areálem kasáren byl umístěn bludný balvan s kovovou deskou s českopolským textem Zde na území kasáren v létech 1942 - 1944 v táboře nucených prací zahunyli 104 Poláci . Pomník měl rozměr 157x125x95 cm. Po zrušení kasáren byl kámen přemístěn do sousedního parku Petra Bezruče.[2]

Pavel Straka, 2011

GPS souřadnice lokality:  49°54'40.610"N, 18°21'17.507"E (umístění nepotvrzeno městským úřadem)

 

01

Foto: Obecní úřad Nový Bohumín, 2009

 


 

[1] BUBENÍČKOVÁ, Růžena, KUBÁTOVÁ, Ludmila, MALÁ, Irena: Tábory utrpení a smrti. Nakladatelství Svoboda, Praha 1969, s. 185 – 186.

[2] Informace z e-mailu Evy Liszokové z MěÚ Bohumín ze dne 22. 2. 2011 s přiloženou fotografií, fond Projekt za pomníčky, Archiv Památníku Terezín.