Literatura:

BRENNER, Hans: Ženy v pobočných táborech Flossenbürgu a Gross-Rosenu na českém a moravském území. In: Terezínské studie a dokumenty 1999.

BUBENÍČKOVÁ, Růžena - KUBÁTOVÁ, Ludmila - MALÁ, Irena: Tábory utrpení a smrti. Nakladatelství Svoboda, Praha 1969.

BUKAČOVÁ, Irena - FÁK Jiří: Paměť krajiny: soupis drobných památek Manětínsko-nečtinského regionu. Muzeum a galerie severního Plzeňska, Manětín 2006.

ČAMPULA, Záboj: Zpráva o transportech. In: K některým událostem druhé světové války 1944 – 1945 na území dnešního Jihočeského kraj (včetně „Pochodů smrti v roce 1945“), České Budějovice 2005.

ČERMOCH, Martin: Koncentrační tábory v zabraném území se zaměřením na „Sonderlager“ v Bystřici u Benešova. Studentská práce, Gymnázium Benešov 1986.

Český odboj na konci války ve světle nacistických dokumentů. Díl 1.Český výbor pro dějiny protifašistického odboje - Ústav dějin socialismu a ministerstva vnitra ČSR, Praha 1970.

FEDOROVIČ, Tomáš: Pracovní nasazení terezínských vězňů v sudetské župě – Prosmyky a Mlékojedy u Litoměřic, Dlažkovice. In: Terezínské listy 39 (2011).

Flossenbürg: Ds Konzentrationslager Flossenbürg und sine Aussenlager. Verlag C.H. Beck oHG, München 2007.

GŐRTLER, Miroslav: Ve jménu života. Středočeské nakladatelství a knihkupectví, Praha 1980.

GŐRTLER, Miroslav: Památná místa protifašistického boje Středočeského kraje. Naše vojsko, Praha 1976.

GRUNTOVÁ, Jitka: Památná místa protifašistického odboje na okrese Svitavy. Historicko-dokumentační komise Okresního výboru Českého svazu protifašistických bojovníků Svitavy a Okresní museum dělnického hnutí Svitavy, Svitavy 1986.

GRUNTOVÁ, Jitka: Oskar Schindler: legenda a fakta. Barrister & Principal, Brno 1997,

JOŽÁK, Jiří: Památná místa protifašistického boje Severočeského kraje. Naše vojsko, Praha 1978.

JOŽÁK, Jiří: Památná místa protifašistického boje Východočeského kraje. Naše vojsko, Praha 1980.

JOŽÁK, Jiří: Památná místa protifašistického boje Severomoravského kraje. Naše vojsko, Praha 1978.

JOŽÁK, Jiří: Památná místa protifašistického boje Jihočeského kraje. Naše vojsko, Praha 1978.

KAVENA, Jiří: Sonderlager pro židovské míšence v Bystřici u Benešova. In: Terezínské listy, 2000.

KINZL, Emil: O pochodu smrti. In: Sušické noviny 10/ 2010, 21. květen 2010.

KREJSOVÁ, Jaroslava: Smrt u Volar. In: http://www.zasvobodu.cz/clanek.php?c=501 .

KRYL, Miroslav, CHLÁDKOVÁ, Ludmila: Pobočky koncentračního tábora Gross-Rosen ve lnářských závodech Trutnovska za nacistické okupace. VHJ Lnářský průmysl, Trutnov 1981

LAŠTOVKA, Vladimír a kol.:  Hrdinové protifašistického odboje. Západočeské nakladatelství, Plzeň 1986, s. 207.

MAINUŠ, František.: Památná místa protifašistického boje Jihomoravského kraje. Naše vojsko, Praha 1978.

MALÁ, Irena - KUBÁTOVÁ, Ludmila: Pochody smrti. Nakladatelství politické literatury, Praha 1965.

MOULIS, Miroslav: Perzekuce jako princip a koncentrační tábory. In: Přežili svou smrt: pochody smrti. In:http://www.zasvobodu.cz/clanek.php?c=386 .

NEDBÁLEK, František: Železniční transporty a pochody smrti. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem 2005.

NEDBÁLEK, František: Místa utrpení a vzdoru. Český svaz protifašistických bojovníků, Praha 1984.

NĚMEC, Václav - FRANKOVIČ, Michal: Francouzsky ve Svatavě. Místní organizace Českého svazu protifašistických bojovníků v Sokolově 1970.

ROUS, Ivan: Kde přesně stávaly chrastavské zóny smrti? [online]. Vystaveno 30. 1. 2011 In: <http://liberecky.denik.cz/zpravy_region/kde-presne-stavaly-chrastavske-zony-smrti20110130.html>.

SÍČ, Jan: Česká Třebová za druhé světové války: osudy města za okupace. Proseminární práce, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 2006/2007.

SMETANA, Jan: Podbořany, dějiny města a okolních obcí. ONYX, Praha 2001.

ŠTIKA, Jan: Po stopách jednoho pochodu smrti. In: Minulosti Českého Švýcarska, Národní park České Švýcarsko 2003.

ŠTOREK, Michal: Transport smrti. In: Zámršťáček, květen 2011.

TARDY PARÁLOVÁ, Markéta - PIETKA, Bohdan: Pobočný osvětimský tábor Brünn v Brně (1943-1945): 70. výročí vzniku pobočného táboru KL Auschwitz na českém území. Towarzystwo Opieki nad Oswiecimiem, Osvětim 2013

TRHLÍNOVÁ, Marie: Tábor smrti pod Radobýlem. Naše vojsko, Praha 1975.

VYDRA, František, Špaková Jaroslava: Opět Spreewerke/ 2. světová válka 2. díl / vyprávění holandské vězeňkyně R. Aldewereldové/. In: BULLETIN Společnosti přátel historie města Chrastavy, 2001, roč. 2, č. 79.

Ženský koncentrační tábor Svatava. Nestránkovaný propagační leták, Místní organizace Českého svazu protifašistických bojovníků v Sokolově 1970.

____________________________________________________________________________

Weby:

http://farnost-jaktar.webnode.cz.

http://www.hartmanice.cz.

http://hemm.ic.cz/doubice.html

http://www.holocaust.cz

http://web.kolin.cz.

http://www.krupka-mesto.cz.

http://www.mavlast.cz.

http://www.omlenice.cz..

http://www.palba.cz.

http://turistika.pampeliska.cz.

http://www.valecnehroby.army.cz.

http://www.vets.estranky.cz

http://www.vojna.net.

http://cs.wikipedia.org.

http://www.zanikleobce.cz.