Literatura:

ADAM, Alfons: Pracovní síly k pronájmu – nasazení polských Židů v Karviné v roce 1943. In: Paměť a dějiny 2/2017.

ANDĚL, Josef - BAUTZ, Rudolf - FILIP, Ota a KNOBLOCH, Edward: Hromadné hroby v Čechách. Ministerstvo informací, Praha 1947.

BAUER, Zdeněk, ČVANČARA, Jaroslav: Bylo to tam tak čarovně krásné. In: Paměť a dějiny 1/2022.

BLODIG, Vojtěch – CHLÁDKOVÁ, Ludmila – LANGHAMEROVÁ, Miroslava: Terezín-Místa utrpení a hrdinství. V RÁJI, Praha 2003.

BORÁK, Mečislav: Tábory pro Poláky ve Slezsku (1939, 1942-1945). In: Museli pracovat pro Říši. Nucené pracovní nasazení českého obyvatelstva v letech 2. světové války. Sborník ze semináře konaného ve Státním ústředním archivu v Praze dne 2. dubna 2004, Praha 2004, s. 8., dostupné z: https://www.mecislavborak.cz/dokumenty/publikace/sborniky/47-Tabory_pro_Polaky_ve_Slezsku.pdf

BRENNER, Hans: Ženy v pobočných táborech Flossenbürgu a Gross-Rosenu na českém a moravském území. In: Terezínské studie a dokumenty 1999.

BRENNER-WONSCHICKOVÁ, Hannelore: Děvčata z pokoje 28, Barrister & Principal a Společnost pro odbornou literaturu, Brno 2007.

BROD, Toman (ed.): Terezínský rodinný tábor v Osvětimi-Birkenau. Nadace Terezínská iniciativa a Melantrich, Praha 1994.

BRUMMER, Alexander – KONEČNÝ, Michal: Brno nacistické. Host, Brno 2013.

BRUŽEŇÁK, Vladimír: Ve stínu Krušných hor. Svět křídel, Cheb 2015.

BUBENÍČKOVÁ, Růžena - KUBÁTOVÁ, Ludmila - MALÁ, Irena: Tábory utrpení a smrti. Nakladatelství Svoboda, Praha 1969.

BUKAČOVÁ, Irena - FÁK Jiří: Paměť krajiny: soupis drobných památek Manětínsko-nečtinského regionu. Muzeum a galerie severního Plzeňska, Manětín 2006.

ČÁLEK, Petr: Posouzení možnosti obsluhy vlečky STORA ENSO TIMBER Ždírec nad Doubravou po zvýšení přepravních požadavků Diplomová práce, Univerzita Pardubice 2008.

ČAMPULA, Záboj: Zpráva o transportech. In: K některým událostem druhé světové války 1944 – 1945 na území dnešního Jihočeského kraj (včetně „Pochodů smrti v roce 1945“), České Budějovice 2005.

ČERMOCH, Martin: Koncentrační tábory v zabraném území se zaměřením na „Sonderlager“ v Bystřici u Benešova. Studentská práce, Gymnázium Benešov 1986.

Český odboj na konci války ve světle nacistických dokumentů. Díl 1.Český výbor pro dějiny protifašistického odboje - Ústav dějin socialismu a ministerstva vnitra ČSR, Praha 1970.

DEJMKOVÁ, Ivana: Hagibor – smutná historie jednoho místa v Praze. In: Pražský sborník historický XXXIV, Albis international, Ústí nad Labem 2006.

FEDOROVIČ, Tomáš: Pracovní nasazení terezínských vězňů v sudetské župě – Prosmyky a Mlékojedy u Litoměřic, Dlažkovice. In: Terezínské listy 39 (2011).

Flossenbürg: Ds Konzentrationslager Flossenbürg und sine Aussenlager. Verlag C.H. Beck oHG, München 2007.

FRÜHAUF, František: O čem vypráví pomístní jméno „U HROBU V BÍLÉM ÚJEZDĚ“. In: Kulturní měsíčník, roč. 8, č. 5, Roudnice nad Labem 1972.

GŐRTLER, Miroslav: Ve jménu života. Středočeské nakladatelství a knihkupectví, Praha 1980.

GŐRTLER, Miroslav: Památná místa protifašistického boje Středočeského kraje. Naše vojsko, Praha 1976.

GRUNTOVÁ, Jitka: Památná místa protifašistického odboje na okrese Svitavy. Historicko-dokumentační komise Okresního výboru Českého svazu protifašistických bojovníků Svitavy a Okresní museum dělnického hnutí Svitavy, Svitavy 1986.

GRUNTOVÁ, Jitka: Oskar Schindler: legenda a fakta. Barrister & Principal, Brno 1997,

GRUNTOVÁ, Jitka - VAŠEK, František: Vlakové transporty vězňů z koncentračního tábora Osvětim v lednu 1945 přes východní Čechy. In: Pomezí Čech a Moravy,  Sborník prací ze společenských a přírodních věd pro okres Svitavy, sv. 4, Litomyšl 2000.

HOLZHAMMEROVÁ, Dagmar: Chronologický přehled o činnosti Památníku Terezín. In: Terezínské listy, roč. 2009.

CHLÁDKOVÁ, Ludmila: Židovský hřbitov v Terezíně. OSWALD a Památník Terezín, Terezín 2004.

JOŽÁK, Jiří: Památná místa protifašistického boje Severočeského kraje. Naše vojsko, Praha 1978.

JOŽÁK, Jiří: Památná místa protifašistického boje Východočeského kraje. Naše vojsko, Praha 1980.

JOŽÁK, Jiří: Památná místa protifašistického boje Severomoravského kraje. Naše vojsko, Praha 1978.

JOŽÁK, Jiří: Památná místa protifašistického boje Jihočeského kraje. Naše vojsko, Praha 1978.

KALENDA, Zdenek: Protifašistický odboj na Kladensku v letech 1939-1945. Historicko-dokumentační komise OV ČSPB Kladno, Kladno 1987.

KAVENA, Jiří: Sonderlager pro židovské míšence v Bystřici u Benešova. In: Terezínské listy, 2000.

KINZL, Emil: O pochodu smrti. In: Sušické noviny 10/ 2010, 21. květen 2010.

KONEČNÝ, Zdeněk: Pracovní nasazení válečných zajatců a obyvatel Evropy v ČSR (1939-1945). Universita J. E. Purkyně, Brno 1967. Dostupné z: https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/119894/SpisyFF_123-1967-1_4.pdf?sequence=1.

KOSTA, Jiří: Aufbaukomando a rok v kladenských dolech. In: Terezínské studie a dokumenty 1997.

KRAMER, Jiří: Památná místa a památky protifašistického boje v severočeském kraji. Ústí nad Labem, Okresní výbor Českého svazu protifašistických bojovníků v Ústí nad Labem, 1987.

KREJSOVÁ, Jaroslava: Smrt u Volar. In: http://www.zasvobodu.cz/clanek.php?c=501 .

KRYL, Miroslav, CHLÁDKOVÁ, Ludmila: Pobočky koncentračního tábora Gross-Rosen ve lnářských závodech Trutnovska za nacistické okupace. VHJ Lnářský průmysl, Trutnov 1981.

LACINA, Lubor: Pobočky koncentračních táborů Flossenbürg a Gross-Rosen v oblasti Lužických hor – přehled a geneze pietních míst. In: Terezínské listy, 2017.

LAGUS, Karel – POLÁK, Josef: Město za mřížemi. Naše vojsko – Svaz protifašistických bojovníků, Praha 1964.

LANGHAMEROVÁ, Miroslava: Židovští vězni v Malé pevnosti, In: Terezínské listy, roč. 1993.

LÁNSKÝ, Tomáš: Čtyřicet let se klaněli sovětské armádě, teď jsou z hrobu ruiny. 2015, Dostupné z: https://www.idnes.cz/liberec/zpravy/hrob-valka-pomnik-sssr-vojak-rudoarmejec-ruda-armada-osvobozeni.A150605_112146_liberec-zpravy_ddt.

LAŠTOVKA, Vladimír a kol.:  Hrdinové protifašistického odboje. Západočeské nakladatelství, Plzeň 1986.

LORENCOVÁ, Alena: Složení pracovníků STW v Záluží. Dostupné z: http://litvinov.sator.eu/kategorie/litvinov/v-castech-obce/zaluzi/slozeni-pracovniku-stw-v-zaluzi

LOZOVYUKOVÁ-KOČOVÁ, Kateřina - RUDORFF, Andrea: Kratzau I (Chrastava-Bílý Kostel). In: BENZ, Wolfgang - DISTEL, Barbara: Der Ort Des Terrors: Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrazionslager. Díl 6, C. H. Beck oHG, Mnichov 2007.

MAINUŠ, František.: Památná místa protifašistického boje Jihomoravského kraje. Naše vojsko, Praha 1978.

MAINUŠ, František: Totální nasazení: Češi na pracích v Německu 1939-1945. Universita J. E. Purkyně, Brno 1970.

Malá pevnost Terezín. Naše vojsko, Praha 1976.

MALÁ, Irena - KUBÁTOVÁ, Ludmila: Pochody smrti. Nakladatelství politické literatury, Praha 1965.

MOULIS, Miroslav: Perzekuce jako princip a koncentrační tábory. In: Přežili svou smrt: pochody smrti. In:http://www.zasvobodu.cz/clanek.php?c=386 .

NEČAS, Ctibor: Holocaust českých Romů. Prostor, Praha 1999.

NEČAS, Ctibor: Z Brna do Auschwitz-Birkenau, Muzeum romské kultury v Brně, Brno 2020.

NEDBÁLEK, František: Železniční transporty a pochody smrti. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem 2005.

NEDBÁLEK, František: Místa utrpení a vzdoru. Český svaz protifašistických bojovníků, Praha 1984.

NĚMEC, Václav - FRANKOVIČ, Michal: Francouzsky ve Svatavě. Místní organizace Českého svazu protifašistických bojovníků v Sokolově 1970.

NOVOTNÝ, Vojtěch: Odvaha být církví: Josef Zvěřina v letech 1913-1967. Karolinum, Praha 2013.

ONDŘICHOVÁ, Lucie: Příběh Fredyho Hirsche. Sefer, Praha 2001.

Památník Terezín 1947 – 1987. Památník Terezín, Terezín 1987.

PAŘÍK, Arno: Helga Weissová-Hošková. Památník Terezín, Praha 1993.

PAŘÍK, Arno: Staronový Hagibor. In: Roš Chodeš 7/2006.

PERNICA, Jaroslav: Brněnsko za okupace a v osvobozeneckých bojích. In: Památná místa bojů proti fašismu, Naše vojsko, Praha 1961.

PLACHÁ, Pavla - ZEMANOVÁ, Pavla: Terezínská pracovní komanda vnějšího nasazení. In: Terezínské studie a dokumenty 2001.

ROBEK, Antonín: Lidé bez domova. Středočeské nakladatelství a vydavatelství, Praha 1980.

ROMAŇÁK, Andrej: Pevnost Terezín, FORTprint, Dvůr Králové 1994.

ROUS, Ivan: Kde přesně stávaly chrastavské zóny smrti? [online]. Vystaveno 30. 1. 2011 In: <http://liberecky.denik.cz/zpravy_region/kde-presne-stavaly-chrastavske-zony-smrti20110130.html>.

SANKOT, Jiří: Peklo mezi střepy porcelánu. Dostupné z: http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/peklo-mezi-strepy-porcelanu-koncentracni-tabor-v-nove-roli/, místo vydání neuvedeno, 2014.

Sechste Verordnung zur Durchführung des Bundesentschädigungsgesetzes: 6. DV-BEG, Dostupné z: https://www.gesetze-im-internet.de/begdv_6/BJNR002330967.html

SÍČ, Jan: Česká Třebová za druhé světové války: osudy města za okupace. Proseminární práce, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 2006/2007.

SLADKÁ, Elen: Vzpomínka na holocaust. In: Brodský zpravodaj, roč. 15, č. 2, Uherský Brod 2013, s. 26. Dostupné z: https://www.ub.cz/bz/bz1302w.pdf

SMEJKAL, Ladislav: Pochod Swartzheide. In: http://www.muzeumcl.cz/pochod_schwarzheide.html

SMÉKALOVÁ, Ilona: Chronologický přehled o činnosti Památníku Terezín. In: Terezínské listy, roč.1994.

SMÉKALOVÁ, Ilona: Chronologický přehled o činnosti Památníku Terezín. In: Terezínské listy, roč. 2002.

SMETANA, Jan: Podbořany, dějiny města a okolních obcí. ONYX, Praha 2001.

SVÁTEK, Josef (ed.): Nemovité památky národně osvobozeneckého protifašistického boje v okrese Kroměříž. Muzeum Kroměřížska, Kroměříž 1980.

ŠANDA, Jaroslav: Koncentrační tábor v Praze 7 – Radiotrh. Obvodní výbor Českého svazu protifašistických bojovníků v Praze 7, Praha 1987.

ŠEFČÍK, Václav: Oběť fašismu 1939-1945. In: Zprávy Melicharova vlastivědného muzea v Unhošti 27-1965, Vlastivědný kroužek Melicharova vlastivědného muzea, Unhošť 1965.

ŠTIKA, Jan: Po stopách jednoho pochodu smrti. In: Minulosti Českého Švýcarska, Národní park České Švýcarsko 2003.

ŠTOREK, Michal: Transport smrti. In: Zámršťáček, květen 2011.

ŠTRAIT, Jaroslav: Obr ze Sovích hor. In: Národní osvobození, 2/2015.

ŠTUMBAUER, Jan: Nástin historie sportovního klubu Hagibor. In: Studia Kinanthropologica, Volume 11, Jihočeská univerzita, České Budějovice 2010.

TARDY PARÁLOVÁ, Markéta - PIETKA, Bohdan: Pobočný osvětimský tábor Brünn v Brně (1943-1945): 70. výročí vzniku pobočného táboru KL Auschwitz na českém území. Towarzystwo Opieki nad Oswiecimiem, Osvětim 2013.

Terezín. Severočeské nakladatelství, Ústí nad Labem 1988.

Terezín, místa utrpení a vzdoru. Naše vojsko, Praha 1991.

Terezínská pamětní kniha. Nadace Terezínská iniciativa a Melantrich, Praha 1995.

TRHLÍNOVÁ, Marie: Tábor smrti pod Radobýlem. Naše vojsko, Praha 1975.

TRUPAR, Maxmilián: Pochody smrti Opavskem. In: MATĚJEK, Petr – TRUPAR, Maxmilián – MILAR, Vincenc: Kronika pochodu smrti: pochody smrti Opavskem. Dům politické výchovy OV KSČ  a OV Českého svazu protifašistických bojovníků, Opava 1987.

TYRALA, Alois: Slavnostní projev přednesený u příležitosti 70. výročí osvobození obce Děhylova, 2015, Dostupné z: https://www.dehylov.cz/e_download.php?file=data/editor/178cs_2.pdf&original=PROSLOV+70.+v%C3%BDro%C4%8D%C3%AD+pdf.pdf

VARDAN, Zdeněk: Internační tábor Svatobořice ve sbírkách Moravského muzea. In: Morava v boji proti fašismu II., Brno 1990.

VEDRALOVÁ, Helena: Klášter v Zásmukách – historie po roce 1989. Bakalářská práce, Brno 2017, s.14. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/r24wu/Helena_Vedralova_BP.pdf

VLK, Václav: Krvavé dozvuky války - Konec druhé světové války na českém území. Cosmopolis, Praha 2015.

VOŽDA, G. (ed.), Památníky a pamětní desky protifašistického odboje v okrese Přerov. Okresní národní výbor v Přerově, Přerov 1985.

VYDRA, František, ŠPAKOVÁ, Jaroslava: Opět Spreewerke/ 2. světová válka 2. díl / vyprávění holandské vězeňkyně R. Aldewereldové/. In: BULLETIN Společnosti přátel historie města Chrastavy, 2001, roč. 2, č. 79.

VYSLOUŽILOVÁ, Markéta: Planá nad Lužnicí. Nakladatelství Maroli, Praha 2004.

WEINMANN, Martin: Das nationalsozialistische Lagersystem. Frankfurt nad Mohanem: Zweitausendeins, 1998.

"Zde spí svůj poslední spánek jedenáct ruských hrdinů“. In: Hamelika 1975, č. 7.

ZEMANOVÁ, Věra - PLACHÁ, Pavla: Tábory pro tzv. židovské míšence a nežidovské partnery ze smíšených manželství na českém území v době 2. světové války. In: Nepřichází-li práce k tobě..., Různé podoby nucené práce ve studiích a dokumentech. Česko-německý fond budoucnosti - Kancelář pro oběti nacismu, Praha 2003.

Ženský koncentrační tábor Svatava. Nestránkovaný propagační leták, Místní organizace Českého svazu protifašistických bojovníků v Sokolově 1970.

____________________________________________________________________________

Weby:

http://archive.pamatnik-terezin.cz

https://benesovsky.denik.cz

https://bielsko.gosc.pl

http://www.bojkovice.cz/

https://www.boskovice.cz

https://brnensky.denik.cz

http://www.ceskenoviny.cz

https://c.holocaust.cz

http://www.citem.cz

https://cizidum.umprum.cz

https://www.do-muzea.cz

http://www.dsphagibor.cz

https://encyklopedie.brna.cz

http://farnost-jaktar.webnode.cz.

https://www.google.com/maps/

https://www.hans-kudlich.cz

http://www.hartmanice.cz.

http://hemm.ic.cz/doubice.html

http://www.holocaust.cz

https://icchotebor.cz

https://www.idnes.cz

https://iwitness.usc.edu

http://www.jablunkovsko.cz

http://web.kolin.cz.

http://www.krupka-mesto.cz.

http://www.mavlast.cz.

http://www.mistapametinaroda.cz

https://www.mistnikultura.cz

http://www.mistoprozivot.cz

https://www.mladotice.cz

http://www.moderni-dejiny.cz

https://www.mulitvinov.cz

http://www.nesvacily-rodnaviska.estranky.cz

http://www.obeclesany.com

http://www.obecuherce.cz

http://www.obec-vyprachtice.cz

https://olomoucky.denik.cz

http://www.omlenice.cz.

http://www.palba.cz.

https://pamatkovykatalog.cz/

http://www.pohorelice.cz

http://www.polskaniezwykla.pl

https://prazdnedomy.cz

http://prehis.cz

https://www.pribehy20stoleti.cz

https://railetmemoire.blog4ever.com

http://romove.radio.cz

https://www.rozstani.com

https://slovacky.denik.cz/

http://www.soupispamatek.com

https://www.stepanov.cz

http://www.svatoborice-mistrin.cz

https://svitavsky.denik.cz

http://turistika.pampeliska.cz.

http://www.urocnice.eu

https://valassky.denik.cz

http://www.valecnehroby.army.cz.

http://www.vets.estranky.cz

http://www.vojna.net.

http://waity5.blog.cz

http://cs.wikipedia.org.

http://www.zanikleobce.cz.