Libeč (uváděno též jako Nové Voletiny, případně Voletiny)

Na pomezí obcí Nové Voletiny a Libeč byl již v lednu 1941 postaven první dřevěný barák pro židovské vězenkyně.[1] Umístění tábora na pomezí dvou obcí dělá dnes problém v jeho přesné lokalizaci, někdy bývá zařazován do (Nových) Voletin,[2] častěji do Libče.[3] Již existující tábor, jehož vězeňkyně pracovaly pro textilní firmu K. H. Barthel a spol., která arizovala zdejší podnik Oberländer, byl rozšířen na přelomu let 1941 a 1942.

Tábor nucených prací, který spadal do sítě  tzv. „Organizace Schmelt“ [4] byl pak transformován v pobočku KT Gross-Rosen po 22. březnu 1944.[5] Počet uvězněných se pohyboval mezi 360 a 380 (z 90 % Polek, z 10% Maďarek,[6] byla tu ovšem vězněna i jedna Češka a jedna Rakušanka[7]), z hlediska věkového složení šlo převážně o dívky a mladší ženy (mezi 15 a 29 lety).[8] Zemřely zde dvě vězenkyně.[9] Ubytovány byly ve dvou dřevěných barácích s dvoupatrovými dřevěnými kavalci, kde byla kromě ubytoven pro vězně také kuchyně, marodka, umývárna a dílny.

Vězenkyně pracovaly ve firmách Vereinigte Textilwerke K. H. Bartel & Co., Alois Haase, J. A. Kluge a Ettrich,v přádelně bavlny i při výrobě stanů. Vedoucí tábora (Charlotte Roseová) bylo podřízeno 10 dozorkyň a k ostraze tábora patřili také 3 příslušníci SS.  Sovětská vojska osvobodila tábor 9. května 1945.[10]

Ze dvou přízemních baráků zůstaly zachovány pouze základy, místo je dnes bez označení.[11] Kromě toho se dochoval stavební plán s projektem na rozšíření tábora i s kanalizací s razítkem firmy Barthel.[12]

Pavel Straka a Jiří Kleker, 2011

 

GPS souřadnice lokality:  50°35'33.667"N, 15°56'38.970"E

01
Zbytky základů baráků
02
Zbytky základů baráků
03
Zbytky základů baráků
04
Areál firmy, kde vězenkyně pracovaly
05
Areál firmy, kde vězenkyně pracovaly
06
Areál firmy, kde vězenkyně pracovaly
07
Areál firmy, kde vězenkyně pracovaly
08
Areál firmy, kde vězenkyně pracovaly
09
Areál firmy, kde vězenkyně pracovaly
10
Areál firmy, kde vězenkyně pracovaly
11
Areál firmy, kde vězenkyně pracovaly
12
Areál firmy, kde vězenkyně pracovaly

Foto 1-3: Lubor Lacina , 2011

Foto 4-12: Petra Fedorovičová (Památník Terezín), 2011

 [1] KRYL, Miroslav a Chládková, Ludmila: Pobočky koncentračního tábora Gross-Rosen ve lnářských závodech Trutnovska za nacistické okupace. VHJ Lnářský průmysl, Trutnov 1981, s. 30. BUBENÍČKOVÁ, Růžena, KUBÁTOVÁ, Ludmila, MALÁ, Irena: Tábory utrpení a smrti. Nakladatelství Svoboda, Praha 1969, s. 154.

[2] Tamtéž.

[3] BRENNER, Hans: Ženy v pobočných táborech Flossenbürgu a Gross-Rosenu na českém a moravském území. In: Terezínské studie a dokumenty 1999, s. 300 a hlavně KRYL, Miroslav a Chládková, Ludmila: Pobočky koncentračního tábora Gross-Rosen ve lnářských závodech Trutnovska za nacistické okupace. VHJ Lnářský průmysl, Trutnov 1981, s. 30, kde je proveden rozbor lokalizace.

[4] BRENNER, Hans: Ženy v pobočných táborech Flossenbürgu a Gross-Rosenu na českém a moravském území. Terezínské studie a dokumenty 1999, s. 300.

[5] KRYL, Miroslav a Chládková, Ludmila: Pobočky koncentračního tábora Gross-Rosen ve lnářských závodech Trutnovska za nacistické okupace. VHJ Lnářský průmysl, Trutnov 1981, s. 30.

[6] BRENNER, Hans: Ženy v pobočných táborech Flossenbürgu a Gross-Rosenu na českém a moravském území. In: Terezínské studie a dokumenty 1999, s. 300.

[7] KRYL, Miroslav a Chládková, Ludmila: Pobočky koncentračního tábora Gross-Rosen ve lnářských závodech Trutnovska za nacistické okupace. VHJ Lnářský průmysl, Trutnov 1981, s. 50.

[8] BRENNER, Hans: Ženy v pobočných táborech Flossenbürgu a Gross-Rosenu na českém a moravském území. In: Terezínské studie a dokumenty 1999, s. 300.

[9] KRYL, Miroslav a Chládková, Ludmila: Pobočky koncentračního tábora Gross-Rosen ve lnářských závodech Trutnovska za nacistické okupace. VHJ Lnářský průmysl, Trutnov 1981, s. 52.

[10] BRENNER, Hans: Ženy v pobočných táborech Flossenbürgu a Gross-Rosenu na českém a moravském území. In: Terezínské studie a dokumenty 1999, s. 300.

[11] Informační email zaslaný pracovníkem MěÚ Trutnov, Vlastimilem Grofem, z 22.2. 2011, fond Projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín.

[12] KRYL, Miroslav a Chládková, Ludmila: Pobočky koncentračního tábora Gross-Rosen ve lnářských závodech Trutnovska za nacistické okupace. VHJ Lnářský průmysl, Trutnov 1981, s. 30.