Svitavy

Pro muže židovského původu ve věku 15 až 35 let byl vybudován v roce 1942 tábor ve Svitavách. Jednalo se o dva dřevěné baráky obehnané cihlovou zídkou a ostnatým drátem 1]. Bylo zde internováno cca 500 osob, asi ze 70 % původem z území polského, z 30 % českého. Hlídáni byli nejprve tzv. werkschutzem, později strážnými SS. Věznění pracovali u firmy Barthel. Zahynulo zde cca 15 mužů, 10 bylo nejspíše odvezeno k zpopelnění do Osvětimi, 5 bylo s největší pravděpodobností pohřbeno na židovském hřbitově ve Svitavách. V roce 1944 byli vězni tábora deportováni do Vratislavi. .[2]

Pavel Straka, 2011

 

GPS souřadnice lokality: 49°45'33.813"N, 16°29'2.109"E (místo tábora zatím nebylo identifikováno městským úřadem)

 

K dispozici nejsou žádné fotografie lokality.[1] NEDBÁLEK, František: Místa utrpení a vzdoru. Český svaz protifašistických bojovníků, Praha 1984. s. 123.
[2] BUBENÍČKOVÁ, Růžena, KUBÁTOVÁ, Ludmila, MALÁ, Irena: Tábory utrpení a smrti. Nakladatelství Svoboda, Praha 1969, s. 155.