Blatno

30. dubna 1945 se v Blatně zastavil vězeňský transport, který vyrazil 16. dubna 1945 z Johanngeorgenstadtu. Vězni přenocovali na blatenském vlakovém nádraží.[1] 34 osob, které v Blatně zahynuly, je uloženo ve dvou hromadných hrobech u zdi místního hřbitova. [2] Těsně za obcí byl zastřelen a pohřben další vězeň. V nedalekém Velečíně byly zabity ještě tři osoby a pohřbeny u silnice.[3]

Na blatenském hřbitově dnes stojí pomník těmto vězňům, který je opatřen nápisem OBĚTEM II. SVĚTOVÉ VÁLKY.[4]

Pavel Straka, 2011, 2013

GPS souřadnice lokality: 50°5'34.379"N, 13°22'45.854"E

01
02
03

Foto: Pavel Straka (Památník Terezín), 2011[1] MALÁ, Irena - KUBÁTOVÁ, Ludmila: Pochody smrti.Nakladatelství politické literatury, Praha 1965, s. 61.

[2] Tamtéž, s. 191. Jiný zdroj uvádí počet 52 pohřbených osob: MOULIS, Miroslav: Perzekuce jako princip a koncentrační tábory. In: Přežili svou smrt: pochody smrti. In: http://www.zasvobodu.cz/clanek.php?c=386 (11.10.2013).

[3] MALÁ, Irena - KUBÁTOVÁ, Ludmila: Pochody smrti. Nakladatelství politické literatury, Praha 1965, s. 61.

[4] Fotografie Blatno 1 až 4 pořízené Pavlem Strakou  8. 11. 2011, fond Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín. Dále též http://www.vets.estranky.cz/clanky/vpm-okres-louny/blatno-_ln.html (11.10.2013).