Ervěnice

Tábor v Ervěnicích byl pobočkou KT Flossenbürg. 1. září 1944 do něj přijel první transport čítající 1000 vězňů z KT Sachsenhausen. Dvě třetiny z nich byli polské národnosti, přes 200 pocházelo ze Sovětského svazu a dále zde bylo 50 Francouzů a 40 Němců. Zbytek vězňů tvořili obyvatelé dalších deseti zemí. K zrušení tábora došlo 7. října 1944, kdy počet vězňů klesl na 967.[1]

O existenci pomníčku/pamětní desky se zatím nepodařilo získat žádné informace.

 

Jana Havlínová, 2011

GPS souřadnice lokality: 50°31'30.903"N, 13°32'42.256"E

 

 

 

 

K dispozici nejsou žádné fotografie lokality.[1] SKRIEBELEIT, Jörg: Brüx (Most). In: Flossenbürg. Das Konzentrationslager Flossenbürg und seine Ausenlager, Verlag C.H. Beck oHG, München 2007, s. 72.