Bochov

27. dubna 1945 v Bochově přenocoval vězeňský transport vypravený z Johanngeorgenstadtu. Vězni byli umístěni do stodol stojících na obvodu města. U zdi bochovského hřbitova bylo pohřbeno 38 ubitých a zastřelených vězňů,[1] jejichž těla byla nalezena na silnici [2] mezi Tašovicemi a Zlatou Hvězdou.[3] Pomník obětem, který se nalézá uprostřed hřbitova,  byl odhalen 1. května 1954.[4]

Pavel Straka, 2011

GPS souřadnice lokality: 50°8'54.830"N, 13°2'43.648"E

01
02
03
04
05
06

Foto: Pavel Straka (Památník Terezín), 2011[1] MALÁ, Irena - KUBÁTOVÁ, Ludmila: Pochody smrti. Nakladatelství politické literatury, Praha 1965, s. 59.

[2] LAŠTOVKA, Vladimír a kol.: Hrdinové protifašistického odboje. Západočeské nakladatelství , Plzeň 1986, s. 208.

[3] Fotografie Bochov 3 pořízená Pavlem Strakou 8. 11. 2011, fond Projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín.

[4] Fotografie Bochov 4 pořízená Pavlem Strakou 8. 11. 2011, fond Projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín.