Sruby

24. ledna projížděl obcí Dobříkov evakuační transport vypravený z KT Auschwitz . V obvodu zdejší četnické stanice po něm zůstalo 12 obětí z řad deportovaných. Sedm z nich je pohřbeno na hřbitově ve Srubech, [1] zbylých pět pak na hřbitově v Zámrsku. Na náhrobku jsou vytesána evidenční čísla obětí. [2]

Jan Kaňa, 2018

 


GPS souřadnice lokality:  50°0'5.6"N, 16°10'28.1"E

 


[1] GRUNTOVÁ, Jitka -VAŠEK, František: Vlakové transporty vězňů z koncentračního tábora Osvětim v lednu 1945 přes východní Čechy. In: Pomezí Čech a Moravy. Sborník prací ze společenských a přírodních věd pro okres Svitavy, 2000, s. 187.

[2] https://www.vets.cz/vpm/mista/obec/580-sruby/ (03.08.2018).