Kaštice

16. dubna 1945 vyjel z Johanngeorgenstadtu evakuační železniční transport, jehož cílem měl být Terezín (tam však nakonec nedojel a skončil 6. května 1945 v Lovosicích). Poté, co transport dorazil do nádraží Lubenec, museli vězni vystoupit a jít pěšky přes Žihli do Blatna u Jesenice. Odtud pak opět jeli po železnici do Kaštic, kde zůstali stát dva dny.[1] Během této doby na kaštickém nádraží zahynulo anebo bylo zavražděno v nedalekém lomu mezi Dolánkami a Neprobylicemi velké množství vězňů. Ti byli následně uloženi do třech masových hrobů. Počet pohřbených osob je uváděn různě: 234,[2] 243[3] a 268.[4] Mimoto mělo být dalších 27[5] (případně 25[6]) zahynulých pohřbeno u hřbitovní zdi ve Pšově. Jeden z dostupných zdrojů také uvádí, že v Kašticích mělo být pochováno i 234 osob z transportů z koncentračního tábora Buchenwald a z káznice v polském Briegu.[7]

V Kašticích se dnes žádné hroby nenachází. 28. června až 3. srpna 1945 byla provedena za přítomnosti zástupců SSSR, Velké Británie, Francie, Jugoslávie a Polska exhumace.[8] Zřejmě tehdy došlo následně k uložení mrtvých z tří kaštických hromadných hrobů na hřbitov ve Pšově.

Pavel Straka, 2011, 2013

GPS souřadnice lokality: zatím nepotvrzeno městským úřadem

 

 

01
Vlakové nádraží v Kašticích
02
Vlakové nádraží v Kašticích
03
Vlakové nádraží v Kašticích
04
Vlakové nádraží v Kašticích
05
Vlakové nádraží v Kašticích
06
Vlakové nádraží v Kašticích
07
Vlakové nádraží v Kašticích
08
Hornův mlýn u pískovny - místo údajné popravy vězňů
09
Zalesněná pískovna před mlýnem
10
Zalesněná pískovna před mlýnem

 

Foto: Pavel Straka (Památník Terezín), 2011


1 MALÁ, Irena - KUBÁTOVÁ, Ludmila: Pochody smrti. Nakladatelství politické literatury, Praha 1965, s. 57, 61 - 63.

2 MALÁ, Irena - KUBÁTOVÁ, Ludmila: Pochody smrti. Nakladatelství politické literatury, Praha 1965, s. 61.

3 SMETANA, Jan: Podbořany, dějiny města a okolních obcí. ONYX, Praha 2001, s. 155.

4 Nápis na pomníku ve Pšově, kde byla exhumovaná těla po válce pohřbena – viz fotografie pořízená Pavlem Strakou dne 1. 8. 2011, fond Projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín. Taktéž LAŠTOVKA, Vladimír a kol.: Hrdinové protifašistického odboje. Západočeské nakladatelství , Plzeň 1986, s. 193.

5 MALÁ, Irena - KUBÁTOVÁ, Ludmila: Pochody smrti. Nakladatelství politické literatury, Praha 1965, s. 61.

6 Lidová demokracie, ročník 1, číslo 42, 28. 6. 1945. Uveřejněno na http://www.vojna.net/portal/printview.php?t=1894&start=0 (11.10.2013).

7 LAŠTOVKA, Vladimír a kol.: Hrdinové protifašistického odboje. Západočeské nakladatelství, Plzeň 1986, s. 191 - 192.

8 MALÁ, Irena - KUBÁTOVÁ, Ludmila: Pochody smrti. Nakladatelství politické literatury, Praha 1965, s. 62.