Dolín

V březnu 1945  procházel obcí Dolín (dnes součást města Slaný) pochod smrti čítající několik tisíc válečných zajatců, který dále pokračoval po hlavní silnici na Louny [1] a odsud přes Dobroměřice pravděpodobně směrem k Mostu. [2]

Tři vězni měli v Dolíně zemřít a být zde pohřbeni.

Společný hrob se pravděpodobně nachází na dolínském hřbitově [3] a zřejmě se jedná o hrob tří sovětských vojáků - Grigorije Sarnošriliho, Ivana Prokopčuka a Ivana Metlušenka. [4]

Jan Kaňa, 2020

GPS souřadnice lokality: 50°15'16.5"N, 14°07'17.2"E


 

1 GŐRTLER, Miroslav: Ve jménu života. Středočeské nakladatelství a knihkupectví, Praha 1980, s. 134.

2 MALÁ, Irena - KUBÁTOVÁ, Ludmila: Pochody smrti. Nakladatelství politické literatury, Praha 1965, s. 100.

3 KALENDA, Zdenek: Protifašistický odboj na Kladensku v letech 1939-1945. Historicko-dokumentační komise OV ČSPB Kladno, Kladno 1987, s. 46.

4 https://www.vets.cz/vpm/28217-hrob-vojaku-rude-armady/#28217-hrob-vojaku-rude-armady (23.07.2020).