Záluží

V roce 1940 vznikl u Záluží v Krušných Horách pracovně výchovný tábor [1] a v polovině roku 1941 tábor kárný. [2] Na obou místech byli vězněni lidé pocházející z různých zemí, kteří se dle nacistů měli provinit nedostatečným pracovním nasazením, pokusem o sabotáž či nedovoleným opuštěním pracoviště/tábora. Obě zařízení měla zřejmě také sloužit jako výstraha pro dělníky a zajatce držené v ostatních táborech, které se v Záluží a blízkém okolí nacházely, neboť životní podmínky zde byly výrazně horší. [3] S jistotou lze říct, že do pracovně výchovného tábora byli posíláni dělníci z pracovních táborů z podstatně širší oblasti západní části Sudet. [4] Byli využíváni pro práci ve zdejším chemickém kombinátu. Dle vzpomínek bývalého vězně Fedora P. Spolitaka byl pracovně výchovný tábor v provozu určitě ještě v roce 1945. [5] Přesný počet těch, kteří tábory prošli, není znám;v roce 1944 však v  nich mohlo být drženo v průměru asi tisíc lidí. [6]

Existenci všech známých táborů v oblasti Záluží v Krušných Horách připomíná od června 2015 pomník umístěný před branou areálu Chemparku Záluží. Plastika navržená Markétou Oplištilovou má podobu dvou zvlněných železných plátů, na nichž se v šesti jazykových verzích nachází text stručně přibližující historii místa. [7]

Jan Kaňa, 2019

 


GPS souřadnice lokality: 50°33'39.6"N 13°36'05.7"E (poloha památníku)

 


[1] Tábor se prý mohl nacházet až dvě míle severně od Horního Litvínova. (NEDBÁLEK, František: Místa utrpení a vzdoru. ČSPB, Praha 1984, s. 38.)

[2] Dle Aleny Lorencové se měl tábor nacházet v Růžodole. (LORENCOVÁ, Alena: Složení pracovníků STW v Záluží. Dostupné z: http://litvinov.sator.eu/kategorie/litvinov/v-castech-obce/zaluzi/slozeni-pracovniku-stw-v-zaluzi [02.07.2019]). Dle Františka Nedbálka ovšem i tento tábor měl vzniknout již v roce 1940. (NEDBÁLEK, František: Místa utrpení a vzdoru. ČSPB, Praha 1984, s. 39.)

[3] MAINUŠ, František: Totální nasazení: Češi na pracích v Německu 1939-1945. Universita J. E. Purkyně, Brno 1970, s. 133. / LORENCOVÁ, Alena: Složení pracovníků STW v Záluží. Dostupné z: http://litvinov.sator.eu/kategorie/litvinov/v-castech-obce/zaluzi/slozeni-pracovniku-stw-v-zaluzi (02.07.2019).

[4] BUBENÍČKOVÁ, Růžena- KUBÁTOVÁ, Ludmila- MALÁ, Irena: Tábory utrpení a smrti. Svoboda, Praha 1969, s. 199.

[5] KONEČNÝ, Zdeněk: Pracovní nasazení válečných zajatců a obyvatel Evropy v ČSR (1939-1945). Universita J. E. Purkyně, Brno 1967, s. 71. Dostupné z: https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/119894/SpisyFF_123-1967-1_4.pdf?sequence=1 (02.07.2019).

[6] MAINUŠ, František: Totální nasazení: Češi na pracích v Německu 1939-1945. Universita J. E. Purkyně, Brno 1970, s. 133.

[7] https://www.mulitvinov.cz/pamatnik-pripomina-obeti-vystavby-chemickych-zavodu/d-449682 (02.07.2019) / https://www.idnes.cz/usti/zpravy/pomnik-obetem-stavby-chemicky-v-zaluzi-u-mostu.A150603_142737_usti-zpravy_alh (02.07.2019).