Charváty

U silnice z Olomouce do Prostějova, v blízkosti fortu XIII bývalé olomoucké pevnosti, byly 13. května 1945 objeveny dva hromadné hroby, v nichž se nacházelo 14 nacisty zavražděných osob z Kožušan a tři z Brodku u Přerova. 16. května 1945 byly oběti převezeny do Kožušan a následně pohřbeny na hřbitově v Charvátech[1].  Náhrobek je tvořen křížem s trnovou korunou a dvojicí rukou v okovech. Jsou na něm uvedena jména všech zavražděných s daty narození a informacemi o okolnostech jejich skonu[2].

Pavel Straka, 2011, 2013

GPS souřadnice lokality:   49°31'5.663"N, 17°14'59.890"E

01
02
03
05
06
08

Foto: Pavel Straka (Památník Terezín), 2011[1] JOŽÁK, Jiří: Památní místa protifašistického boje Severomoravského kraje. Naše vojsko, Praha 1978, s. 60.

[2] Fotografie Charváty 1 až 6 z 9. 12. 2011 pořízené Pavlem Strakou a Janem Špringlem, fond projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín. Dále http://www.valecnehroby.army.cz/Evidence/detail-hrobu-ci-mista?id=930522 (11.10.2013).