Děpoltovice

Na hřbitově v Děpoltovicích se nachází hrob a pomník s nápisem „Dík Rudé armádě osvoboditelce.“ V minulosti tento nápis doplňovala ještě věta „Zde jsou pohřbeni dva neznámí rudoarmějci“. [1] Dnes jsou ovšem tato slova skryta pod skleněnou deskou se jmény: Michal Fedorovič Kolesnik (datum úmrtí 15. červenec 1945) a Petr Stěpanovič Koval (datum úmrtí 1. srpen 1945). [2] Literatura uvádí, že by se mělo jednat o účastníky pochodu smrti a válečné zajatce, kteří zahynuli na útrapy věznění. [3]

Pavel Straka, 2011, Jan Kaňa, 2020

 

GPS souřadnice lokality:  50°17'43.537"N, 12°48'46.758"E

Depoltovice 3

Foto: Karolína Guregová (OÚ Děpoltovice), 2020

01
02
03

Foto: Pavel Straka (Památník Terezín), 2011

 [1] Fotografie Děpoltovice 1 z 28. 11. 2011 pořízená Pavlem Strakou, fond projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín.

[2] Fotografie Děpoltovice 3 zaslaná Karolínou Guregovou z OÚ Děpoltovice dne 3. 11. 2020 Památníku Terezín, fond projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín.

[3] LAŠTOVKA, Vladimír a kol.: Hrdinové protifašistického odboje. Západočeské nakladatelství, Plzeň 1986, s. 208.