Jiřetín pod Jedlovou

U místní firmy Antonína Schultze v Jiřetíně byly od června 1944 internovány židovské ženy z Polska, Slovenska a Maďarska. V den osvobození se v táboře nacházelo 200 osob. [1]

V další budově patřící firmě R. Worm z Horního Gruntu bylo umístěno 45 žen židovského původu, především z Maďarska. Zpočátku pracovaly pro firmu Sicht und Zerlegewerk; později byly všechny přemístěny do Dolního Gruntu k firmě Vil. Grass. [2] Podle dochovaných zdrojů se jednalo o ženské komando spadající pod koncentrační tábor Gross-Rossen, jejichž náplní práce byla výroba optických přístrojů. Tento ženský tábor, čítající na konci války 200 vězenkyň, byl osvobozen z 8. na 9. května 1945 vojáky Rudé armády. [3]

Na území Jiřetína se v době druhé světové války nacházel též mužský pobočný tábor KT Flossenbürg. K jeho zřízení došlo 1. října 1944 příjezdem 33 vězňů. Ti od 15. října 1944 pracovali u firmy A. Schultze Jr. a vyráběli šrouby do letadel. 8. ledna 1945 z tábora utekli dva vězni, čímž počet osazenstva klesl na 31 vězňů. Všichni byli po rozpuštění tábora 28. února převezeni zpět do kmenového tábora Flossenbürg. [4]

V současné době se na místě původních objektů továren nachází buď původní zástavba, nebo tu došlo k přímé demolici původních staveb. Na tyto smutné události druhé světové války dnes neupomíná žádný památník ani pamětní deska. [5]

Jana Havlínová, 2011

GPS souřadnice lokality:  50°52'33.481"N, 14°34'25.238"E

 

 

01
Jedno z míst, kde byly internovány vězněné ženy
02
Jedno z míst, kde byly internovány vězněné ženy
03
Dům v Husově ulici, kde údajně vězenkyně přespávaly
04
Dům v Husově ulici, kde údajně vězenkyně přespávaly
05
Objekt v ulici Ke Kateřinkám, místo výkonu práce (snad montáž součástek do letadel)

Foto: Josef Zoser (OÚ Jiřetín pod Jedlovou), 2011[1] BUBENÍČKOVÁ, Růžena, KUBÁTOVÁ, Ludmila, MALÁ, Irena: Tábory utrpení a smrti. Svoboda, Praha 1969, s. 116.

[2] Tamtéž, s. 154-155.

[3] LANGHAMEROVÁ-BENEŠOVÁ, Miroslava: Vězňové koncentračních táborů Flossenbürg a Gross-Rosen v Jiřetíně pod Jedlovou (Sankt Georgenthal). In: Terezínské listy 29 (2001), s. 72-73.

[4]LANGHAMEROVÁ, Miroslava: Sankt Georgenthal (Jiřetín pod Jedlovou). In: Flossenbürg. Das Konzentrationslager Flossenbürg und seine Ausenlager, Verlag C.H. Beck oHG, München 2007, s. 255.

[5] Fotografie zaslané starostou Jiřetína pod Jedlovou Josefem Zoserem 7. 4. 2011, fond Projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín.