Živohošť

Pobočkou zvláštního tábora pro „arijce“ spřízněné s židy a tzv. židovské míšence byl tábor v Živohošti (okres Příbram), umístěný v dřevěném baráku asi 10 m od přívozu. Od 25. března 1945 zde bylo ubytováno 30 osob, převezených sem z hlavního tábora v Bystřici. Jednalo se pouze o dospělé muže, z 80% národnosti české, z 20 německé. Tábor byl zrušen zřejmě v průběhu května téhož roku. [1]

Dnes se v Živohošti nenachází žádná připomínka existence tábora.

Pavel Straka, 2011, Jan Kaňa, 2018

 

GPS souřadnice lokality: nejsou přesně známy

 


[1] BUBENÍČKOVÁ, Růžena, KUBÁTOVÁ, Ludmila, MALÁ, Irena: Tábory utrpení a smrti. Svoboda, Praha 1969, s. 152.