Třebušice

Ve dnech 16. – 24. 4. 1945 stál na nádraží v Třebušicích (dnes součást města Most) evakuační transport, který byl vypraven z KT Auschwitz. 206 zemřelých z tohoto vlaku bylo pohřbeno do šesti hromadných hrobů na poli v blízkosti dolu Saxonia.
V létě téhož roku byly ostatky všech obětí přeneseny z původního místa pohřbení na třebušický hřbitov, kde zůstaly až do roku 1964, kdy byl tento pro postupující těžbu zrušen. Následně byly ostatky zpopelněny a umístěny na Městském hřbitově Most, kde jsou dodnes.

Původní pomník zanikl společně s třebušickým hřbitovem. V současné době se na mosteckém hřbitově nachází žulový pomník, na kterém je připevněna černá deska s nápisy „Zde odpočívá / dvěstěšest umučených / z transportu smrti / z hromadného hrobu / z Třebušic /“ a „Na věčnou paměť / a vzpomínku – /občané z Třebušic“.

A najdeme zde též památník, který původně stál v blízkosti železniční stanice Třebušice. Na jeho desce stojí nápis „Lidé bděte! / Na věčnou paměť 206 obětí fašismu / umučených při transportu smrti / které byly 25. 4. ve zdejší obci / ve společném hrobě pohřbeny / Čest památce majora Rudé armády / Vladimíra Grigorijeviče Rufova / 3. 7. 1910 (pěticípá hvězda) 14. 5. 1945 / který byl ve zdejší obci pohřben“. [1]

Pavel Straka, 2011, 2013, Jan Kaňa, 2021

 

GPS souřadnice lokality: 50°30'5.911"N 13°37'35.241"E

 Hromadny hrob v Moste     Pamatnik Lide bdete

Foto: Mgr. Michal Vavroch (MM Most), 2020


[1] Mail zaslaný Mgr. Michalem Vavrochem (MM Most) Památníku Terezín z 3. 11. 2020, fond Projekt zZa pomníčky, Archiv Památníku Terezín.