Štítov

Pracovně výchovný tábor ve Štítově existoval od dubna do listopadu 1944. Ve zdejším hostinci U Holpuchů byli drženy ženy a dívky v počtu cca 60 osob, které byly nuceny vykonávat zemědělské práce na vojenském velkostatku v Mirošově. V uvedených měsících se zde vystřídalo asi 450 internovaných. Po skončení sezonních prací byl tábor zrušen.[1] Existence tábora není na jeho místě nijak připomínána.

Pavel Straka, 2011

 

GPS souřadnice lokality:   49°39'56.788"N, 13°40'37.480"E (přesné souřadnice  lokality nejsou známy)

 

K dispozici nejsou žádné fotografie lokality.[1] LAŠTOVKA, Vladimír a kol.: Hrdinové protifašistického odboje. Západočeské nakladatelství, Plzeň 1986, s. 169.