Hustopeče

V Hustopečích na Břeclavsku se od roku 1944 nacházel jeden z tzv. Zwangsarbeitslager für ungarische Juden in Österreich (Tábor nucených prací pro maďarské židy v Rakousku), protože tehdy Hustopeče (něm. Auspitz) patřily do říšské župy Dolní Dunaj (hlavní město Kremže). Další se nacházely v Lednici, Hrušovanech na Jevišovkou, Mackovicích, Mikulově, Pohořelicích, Pavlově Pravici, Valticích – Theimhofu a Poštorné.

Hustopečský lágr byl zřízen na okraji města (směrem na Starovičky) – v lokalitě bývalé cihelny, (z níž do dnešních dnů vyčnívá jen komín). Podle dosud zveřejněných údajů měly být v hustopečském lágru internovány maďarské židovky, které měly pokládat koleje. První zmínka o nich je uváděna k říjnu 1944, tábor měl být uzavřen v dubnu 1945. Tyto informace jsou ovšem velmi nepřesné, protože v dochované úmrtní knize z let 1908-1969 jsou záznamy č. 2038 a č. 2039, podle nichž byl 27. 12. 1944 v Hustopečích („u kůlny na nářadí“) pochován Bernat Scheiner (označen jako JUDE), a 20. 1. 1945 následoval pohřeb Eugena Somly, který byl pochován stejně nedůstojným způsobem. Počet mrtvých v táboře ale nebude zřejmě tímto výčtem vyčerpán, protože existují dohady o dalších pohřbech, které se mohly odehrát na městském hřbitově nebo dokonce v peci cihelny (mrtví ovšem nebyli pohřbíváni na existující židovský hustopečský hřbitov).

Dnes se na těchto místech nachází průmyslová zóna. Nenachází se zde žádný pomníček.[1]

Pavel Straka, 2011

GPS souřadnice lokality:  48°55'49.244"N, 16°44'50.115"E

 

01

Foto: archiv Městského muzeum a galerie Hustopeče, zasláno 2011


[1] Informace pocházejí od Mgr. Soni Nezhodové, Ph.D. z Městského muzea a galerie Hustopeče zaslané e-mailem Památníku Terezín ze 7. dubna 2011, fond projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín.