Olomouc

Olomoucí projížděl 23. ledna 1945 vlak s vězni z KT Auschwitz (Osvětim). Na olomouckém nádraží se zdržel několik hodin a po jeho odjezdu zde zůstalo 7 mrtvých vězňů, kteří byli posléze odvezeni na olomoucký ústřední hřbitov. [1]

V roce 1946 bylo na ústředním hřbitově vybudováno čestné pohřebiště padlých v 2. světové válce podle návrhu architektů Jaroslava Kováře ml. a Františka Nováka. Většinu pohřbených tvoří vojáci Rudé armády. [2] Uloženy jsou zde však i ostatky nevojenských osob: [3] například v jednotlivých hrobech označených jmény Alfons Gatkiewicz [4], Henryk Zuchowski [5], Kazimier Rybacki [6] a Jakob Weis [7]. U všech je uvedeno, že jde o politické vězně s daty úmrtí v období květen až červenec 1945. Informace o pohřbených z lednového transportu se však na žádném z náhrobků a pomníků nenachází.

 

Pavel Straka, 2011, 2013, Jan Kaňa, 2020

 

GPS souřadnice lokality:   49°35'46.489"N 17°13'8.731"E

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

Foto: Pavel Straka (Památník Terezín), 2011

  [1] MALÁ, Irena - KUBÁTOVÁ, Ludmila: Pochody smrti. Nakladatelství politické literatury, Praha 1965, s. 118 až 119.

 [2] Vojenské hroby a centrální pomník byly částečně rekonstruovány v roce 2017. Dokončení rekonstrukce je plánováno na rok 2021, kdy by měla být doplněna například i některá nově dohledaná jména vojáků Rudé armády. Pomník obětem obou světových válek byl rekonstruován v roce 2018. (E-mail zaslaný ředitelem Hřbitovů města Olomouc Ing. Evženem Horáčkem Památníku Terezín dne 9. 11. 2020.)

 [3] http://www.evidencevh.army.cz/evidence/detail-hrobu-ci-mista?id=CZE7107-26291&mt=Olomouc&arid=21&arin=rusk%c3%a1%20/%20Rud%c3%a1%20arm%c3%a1da&dd=1945&st=1& (24.11.2020). 

 [4] Fotografie 13 z 8. 12. 2011 pořízená Pavlem Strakou, fond Projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín.

 [5] Fotografie 14 z 8. 12. 2011 pořízená Pavlem Strakou, fond Projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín.

 [6] Fotografie 15 z 8. 12. 2011 pořízená Pavlem Strakou, fond Projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín.

 [7] Fotografie 9 a 12 z 8. 12. 2011 pořízené Pavlem Strakou, fond Projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín.