Pšov

Na hřbitově mezi obcemi Dolánky a Pšov byly pohřbeny oběti z evakuačního transportu směřujícího z Johanngeorgenstadtu do Terezína, který zastavil po 30. dubnu 1945 na nádraží v Kašticích, kde zůstal dva dny. Autorky Irena Malá a Ludmila Kubátová v publikaci Pochody smrti z roku 1965 uvádějí, že zde bylo pohřbeno 27 vězňů, a to za hřbitovní zdí v hloubce 60 cm.[1] Dobové periodikum Lidová demokracie hovoří o 25 pohřbených. [2]

Další 2 oběti byly pohřbeny nedaleko obce Dolánky přimo u železniční trati. [3]

V současné době se na hřbitově v Pšově nachází pomník z roku 1960 věnovaný 268[4] obětem pochodu smrti.[5] Mělo by se jednat o vězně, kteří byli z nádraží v Kašticích odvedeni do rokle mezi Dolánkami a Neprobylicemi[6], kde byli na místě staré pískovny zabiti a zakopáni. [7] Jejich ostatky byly po osvobození exhumovány a na pšovském hřbitově opět pohřbeny. Některé zdroje však uvádějí nižší počet pohřbených: 234 [8], či 243 [9] .

Před památníkem obětí pochodu smrti je na hřbitově také umístěn samostatný žulový kámen se jménem Robert Mergler, s životními daty 1906 – 1945 a číslem F 6802. [10]

Pavel Straka, 2011, 2013

 

GPS souřadnice lokality: 50°15'22.597"N, 13°26'48.278"E

 

01
02

Foto: Pavel Straka (Památník Terezín), 2011

 


[1] MALÁ, Irena - KUBÁTOVÁ, Ludmila: Pochody smrti, Nakladatelství politické literatury, Praha 1965, s. 61-63.

[2] Lidová demokracie, ročník 1, číslo 42 (28. 6. 1945). Uveřejněno na http://www.vojna.net/portal/printview.php?t=1894&start=0 (11.10.2013).

[3] MALÁ, Irena - KUBÁTOVÁ, Ludmila: Pochody smrti. Nakladatelství politické literatury, Praha 1965, s. 62.

[4] Údaji by odpovídaly informace uvedené v  LAŠTOVKA, Vladimír a kol.: Hrdinové protifašistického odboje. Západočeské nakladatelství, Plzeň 1986, s. 193 a 211.  Počet také uvádí JOŽÁK, Jiří: Památná místa protifašistického boje Severočeského kraje. Naše vojsko, Praha 1978, s. 56.

[5] Fotografie Památník Pšov 1 a Památník Pšov – hřbitov pořízené Pavlem Strakou dne 1. 8. 2011, fond projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín.

[6] LAŠTOVKA, Vladimír a kol.: Hrdinové protifašistického odboje. Západočeské nakladatelství, Plzeň 1986, s. 193.

[7] SMETANA, Jan: Podbořany, dějiny města a okolních obcí. ONYX, Praha 2001, s. 155.

[8] MALÁ, Irena - KUBÁTOVÁ, Ludmila: Pochody smrti. Nakladatelství politické literatury, Praha 1965, s. 61.

[9] SMETANA, Jan: Podbořany, dějiny města a okolních obcí. ONYX, Praha 2001, s. 155.

[10] Fotografie pomníčku Roberta Merglera na pšovském hřbitově pořízená Pavlem Strakou dne 1. 8. 2011, fond projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín.