Letovice

Od podzimu 1944 sídlila ve městě Letovice u Boskovic zvláštní úřadovna gestapa - Sonderkommando, která mimo jiné řídila protipartyzánské Jagdkommando ZbV28 [1]. Jako vězení mu sloužily sklepy v textilní továrně Faber. [2] Po osvobození Letovic sovětskými a rumunskými jednotkami bylo u místního koupaliště nalezeno 23 těl ve čtyřech masových hrobech.[3] Jiný zdroj hovoří o 20 pohřbených.[4]

U koupaliště byl vybudován památník, na němž je zobrazen partyzán se samopalem nad hlavou a nápisem "PAMÁTCE UMUČENÝM NACISMEM 1939 - 1945".[5] Po obou stranách pomníku jsou umístěny desky s 55 jmény (a se zmínkou o 5 neznámých osobách), mezi nimiž jsou výše uvedené oběti.[6]

Pavel Straka, 2012, 2013

GPS souřadnice lokality: 49°33'15.239"N 16°34'48.940"E

01
02
03
04
05
06
07
08

Foto: Pavel Straka (Památník Terezín), 2011[1] MAINUŠ, František.: Památná místa protifašistického boje Jihomoravského kraje. Naše vojsko, Praha 1978, s. 29. Dále Český odboj na konci války ve světle nacistických dokumentů, díl 1. Český výbor pro dějiny protifašistického odboje - Ústav dějin socialismu a ministerstva vnitra ČSR, Praha 1970, s.IV.

[2] http://www.palba.cz/viewtopic.php?t=4216 (11.10.2013) s odkazem na Moravský zemský archiv Brno, C 141-MLS, Lsp 138/47-E.Winkler, výpis z protokolu sepsaného s E. Winklerem.

[3] Tamtéž s odkazem na MZA Brno, C 141-MLS, Lsp 138/47-E. Winkler, protokol o nálezu hromadných hrobů v Letovicích.

[4] MAINUŠ, František.: Památná místa protifašistického boje Jihomoravského kraje. Naše vojsko, Praha 1978, s. 30.

[5] Fotografie Letovice 1 a 2 pořízené Pavlem Strakou 22. 2. 2012, fond projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín.

[6] Fotografie Letovice 5 a 7 pořízené Pavlem Strakou 22. 2. 2012, fond projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín.