Městečko Trnávka

V budově ozdravovny Svazu českých řemesel v Městečku Trnávka byli od roku 1942 do roku 1943 internováni Židé – muži a několik žen - většinou z Polska. Za dobu existence tábora jím prošlo asi 150 osob. Dva Židé zde zemřeli a byli pochováni na místním hřbitově. V roce 1943 byli všichni vězni tábora odvezeni neznámo kam[1].

Katastrem obce měla vézt dálnice z Brna do Vratislavi. Během roku 1939 zde byl postaven tábor pro dělníky pracující na stavbě dálnice, dva domky pro úředníky a dílny. Po vypuknutí války s Polskem zde byli na práci nasazeni  Židé z Polska, po nich francouzští zajatci [2] a nakonec tento tábor sloužil jako výcvikový německé armádě, a to až do konce války. V části, kde byly vybudovány dílny, byl zajatecký tábor pro anglické zajatce.

V nedalekém Malíkově[3] byl rovněž podobný tábor, původně určený pro dělníky stavějící autostrádu, kde byli také umístěni Židé, poté porodní tábor pro ženy z Ukrajiny a Ruska, nasazené na práce v Protektorátu a později pro staré a nemocné Rusy[4]..

Pomníček na hřbitově v Městečku Trnávce byl postaven v 50. letech 20. století na paměť 61 (62) obětí obou táborů. Je zde pochováno 58 obětí ruské a ukrajinské národnosti z toho 17 dětí, 2 Židé z trnáveckého tábora a 1 francouzský lékař. Každý rok jsou k pomníčku pokládány kytice k uctění jejich památky [5].

Petra Fedorovičová, 2011

GPS souřadnice lokality:  49°42'34.153"N, 16°43'40.487"E (zatím chybí přesná lokalizace od městského úřadu)

 

01
Dobové foto tábora v Malíkově
02
Dobová pohlednice tábora v Městečku Trnávce
03
Tábor v Městečku Trnávce
04
Část původní stavby zajateckého tábora pro anglické zajatce
05
Pomníček na hřbitově v Městečku Trnávce
{vsig_c}0|tabor-malikov-01.jpg|Dobové foto tábora v Malíkově{/vsig_c}

{vsig_c}0|tabor-mestecko-trnavka-01.jpg|Dobová pohlednice tábora v Městečku Trnávce{/vsig_c}

{vsig_c}0|tabor-mestecko-trnavka-02.jpg|Tábor v Městečku Trnávce{/vsig_c}

{vsig_c}0|tabor-mestecko-trnavka-03.jpg|Část původní stavby zajateckého tábora pro anglické zajatce{/vsig_c}

{vsig_c}0|tabor-mestecko-trnavka-04.jpg|Pomníček na hřbitově v Městečku Trnávce{/vsig_c}

 

Foto 1- 3: z archivu OÚ Městečko Trnávka
Foto 4- 5: Obecní úřad Městečko Trnávka, 2011

[1] [1] BUBENÍČKOVÁ, Růžena, KUBÁTOVÁ, Ludmila, MALÁ, Irena: Tábory utrpení a smrti. Svoboda, Praha 1969, s. 155.

[2] Fotografie Jiřího Vondry v příloze jeho dopisu Památníku Terezín z 10.4 2011, fond Projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín.

[3] Fotografie Jiřího Vondry v příloze jeho dopisu Památníku Terezín z 10.4 2011, fond Projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín.

[4] Dopis zaslaný kronikářem Jiřím Vondrou Památníku Terezín z 10.4.2011, fond Projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín.

[5] Fotografie Jiřího Vondry v příloze jeho dopisu Památníku Terezín z 10.4 2011, fond Projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín.