Sokoleč

Mezi stanicemi Velim a Pečky vyskočila z jedoucího vlaku z Osvětimi  [1] 24. ledna 1945 [2] skupina 7 vězňů. 2 z nich nebyli schopni chůze a na trati umrzli. Zbývající pětičlenná skupina došla na kraj obce Sokoleč. Za pomoci ilegální buňky KSČ [3] byl pro tyto vězně vybudován nejprve provizorní, později pohodlnější kryt. Jeden z vězňů, Hanke Epštejn,[4] po 11 dnech zemřel a byl pochován v lese Bor.[5] K zbývající čtveřici se postupně přidali další 3 sovětští vězni. Pro všechny byl vybudován větší kryt u obce Vrbová Lhota, kde se o jejich zásobování starala ilegální organizace KSČ v Pečkách.[6]

Po válce byl u krytu, v němž se uprchlíci schovávali, vybudován v lese Bor památník.[7]

Pavel Straka, 2011, 2013

 

GPS souřadnice lokality:  50°6'38.389"N, 15°7'18.531"E

 

01

Foto: Luděk Šlosar (Sokoleč), 2011

 


 

[1] GŐRTLER, Miroslav: Ve jménu života. Středočeské nakladatelství a knihkupectví, Praha 1980, s. 126.

[2] GŐRTLER, Miroslav: Památná místa protifašistického boje Středočeského kraje. Naše vojsko, Praha 1976, s. 102.

 [3] Komunistická strana Československa.

[4] GŐRTLER, Miroslav: Ve jménu života. Středočeské nakladatelství a knihkupectví, Praha 1980, s. 126.

[5] GŐRTLER, Miroslav: Památná místa protifašistického boje Středočeského kraje. Naše vojsko, Praha 1976, s. 102.

[6] GŐRTLER, Miroslav: Ve jménu života. Středočeské nakladatelství a knihkupectví, Praha 1980, s. 126. K uvedeným pracím lze ještě uvést otištěné svědectví jednoho z členů ilegální organizace KSČ, která uprchlým vězňům pomáhala, viz MALÁ, Irena, KUBÁTOVÁ, Ludmila: Pochody smrti. Nakladatelství politické literatury, Praha 1965, s. 135 - 138.

[7] Fotografie památníku uveřejněna na http://web.kolin.cz/militaryclub/zajimavosti/pamatnikpfo.htm (23.10.2013).