Světlá

V obci Světlá, dříve Lichtvard, ležící v okrese Bruntál se v době druhé světové války nacházel židovský tábor, který byl nejspíše pobočkou KT Osvětim. Tábor byl umístěn v místech, kde Lichtvard opouštěla silnice vedoucí do Andělské Hory. Zhruba 400 vězeňkyň pracovalo v místní továrně Buhl. Ještě před osvobozením, s největší pravděpodobností v dubnu 1945, byl tábor likvidován.[1]

 

Na místě bývalého koncentračního tábora se dnes nachází fotbalové hřiště. Budova bývalé textilky, kam ženy docházely denně za prací, je dnes továrnou na magnety.[2] Není známo, že by se zde nacházela pamětní deska či pomník.

 

Jana Havlínová, 2011

GPS souřadnice lokality:  50°2'51.895"N, 17°23'49.047"E  (zatím nepotvrzeno od městského úřadu)

 

01
02
03

 

Foto: Lubor Lacina, 2011


 

[1] BUBENÍČKOVÁ, Růžena, KUBÁTOVÁ, Ludmila, MALÁ, Irena: Tábory utrpení a smrti. Svoboda. Svoboda, Praha 1969, s. 156.

[2] Dopis zaslaný předsedou Klubu Za starý Bruntál Pavlem Rapušákem Památníku Terezín z 12. 6. 2011, fond Projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín a fotografie zaslané předsedou Klubu Za starý Bruntál Pavlem Rapušákem v příloze jeho dopisu Památníku Terezín z 12. 6. 2011, fond Projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín. Viz též fotografie zaslané pracovníkem Severočeského Muzea v Liberci Luborem Lacinou v příloze jeho dopisu Památníku Terezín ze 4. 4. 2011, fond Projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín.