Řevničov

V březnu a dubnu 1945 procházelo obcí Řevničov (okres Rakovník) několik pochodů válečných zajatců a vězňů. Po dvou z těchto pochodů zůstalo v obci šest obětí. Zřejmě nejtragičtějším pochodem se stal ten, který do obce dorazil pátého března a zůstal zde dva dny. Jednalo se o přibližně tři tisíce sovětských zajatců ve viditelně špatném stavu. Po celou dobu jejich zdejšího pobytu měli být biti a nebylo dovoleno jim podávat žádné jídlo. Hned první noc zde zemřelo pět lidí, tři byli strážemi ubiti a dva zemřeli vyčerpáním. Jednu oběť přinesl pochod z šestnáctého března. Jednalo se opět o sovětského zajatce, který byl zastřelen při pokusu o útěk.[1]

Pět  [2] z šesti těchto obětí je pochováno ve spojeném hrobě na řevničovském hřbitově. Kromě data 1945 jsou na pomníku uvedena jejich jména a datum narození. [3]

Jan Kaňa, 2019

 

GPS souřadnice lokality: 50°11'4.98" N, 13°48'5.79" E

     

Foto: Pavel Straka (Památník Terezín), 2019


[1] GÖRTLER, Miroslav: Ve jménu života. Středočeské nakladatelství a knihkupectví, Praha 1980, s. 135-136. / Kronika obce Řevničov, s. 536-540. Dostupné z: https://www.revnicov.cz/e_download.php?file=data/editor/86cs_3.pdf&original=kronika+3+cast.pdf (18.7.2019)

[2] Miroslav Görtler ovšem uvádí, že by na zdejším hřbitově mělo být pochováno všech šest obětí. (GÖRTLER, Miroslav: Ve jménu života. Středočeské nakladatelství a knihkupectví, Praha 1980, s. 136.)

[3] Z pochodu z pátého března se jedná o Nikolaje Kardina (1920), Ivana Nedelka (1916), Vasila Schejakova (1911) a Fedora Tretjakova (1903). Z pochodu z šestnáctého března je zde pochován Vasil Levin (1925). (http://www.evidencevh.army.cz/Evidence/detail-hrobu-ci-mista?id=CZE2121-2417&mt=%C5%98evni%C4%8Dov&st=0&) [18.7.2019]