Teplička

V Tepličce by se měl nacházet pomník 14 obětem pochodu smrti,[1] jejichž těla měla být po exhumaci přenesena do Bečova nad Teplou.[2]

Pavel Straka, 2011

 

GPS souřadnice lokality: nejsou známé

 

K dispozici nejsou žádné fotografie lokality.

 


[1] LAŠTOVKA, Vladimír a kol.: Hrdinové protifašistického odboje. Západočeské nakladatelství, Plzeň 1986, s. 209.

[2] Tamtéž, s. 208.