Ústí nad Orlicí

24. ledna 1945 projížděl Ústím nad Orlicí transport z Osvětimi. Dva vězně zastřelili strážní u Starého nádraží, neboť si brali potraviny od zdejších obyvatel. Další zahynulí pak byli vyhozeni z vlaku. Po osvobození bylo 10 obětí z tohoto transportu pohřbeno ve společném hrobě v Ústí nad Orlicí. [1] Hrob je opatřen jednoduchým pomníčkem s nápisem „Obětem transportu smrti“. [2]

Nejednalo se ovšem o jediný vězeňský transport, který městem projížděl, další následovaly  v únoru a březnu roku 1945. [3]

8. května 1945 bylo v místě zvaném V Korejkách popraveno pět chlapců, kteří byli německými jednotkami obviněni z partyzánské činnosti. [4] Událost připomíná pomníček se jmény mladíků. [5]

Kromě toho se ve městě na budově hasičské zbrojnice nachází pamětní deska Josefa Kubového, který zemřel 2. června 1945 na následky věznění v policejní věznici Terezín. [6]

Pavel Straka, 2011, 2013

GPS souřadnice lokality:   49°58'55.186"N, 16°23'47.489"E (poloha hřbitova, přesná lokalizace zatím není známa)

01
Pomník obětem z vlakového transportu
02
Pomníček na místě popravy pěti chlapců - u nádraží
03
Pomníček na místě popravy pěti chlapců - u nádraží
04
Pamětní deska Josefa Kubového
05
Pamětní deska Josefa Kubového

Foto 1: MěÚ Ústí nad Orlicí, 2011

Foto 2: Jan Špringl (Památník Terezín), 2011

Foto 3-8: Pavel Straka (Památník Terezín, 2011


 [1] JOŽÁK, Jiří: Památná místa protifašistického boje Východočeského kraje. Naše vojsko, Praha 1980, s. 164.

 [2] Fotografie 1 - zaslaná e-mailem Markem MoláčkemMěÚ Ústí nad Orlicí Památníku Terezín z 8. 4. 2011, fond projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín.

 [3] JOŽÁK, Jiří: Památná místa protifašistického boje Východočeského kraje. Naše vojsko, Praha 1980, s. 164.

 [4] Tamtéž.

 [5]Fotografie 2 - pořízená Pavlem Strakou 8. 12. 2011 a fotografie 3 - pořízená Janem Špringlem 8. 12. 2011, fond projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín. Dále též http://www.valecnehroby.army.cz/Evidence/detail-hrobu-ci-mista?id=106690 (23.10.2013).

 [6] Fotografie 4 a 5 - pořízené Pavel Strakou 8. 12. 2011, fond projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín. Dále též http://www.valecnehroby.army.cz/Evidence/detail-hrobu-ci-mista?id=106265 (23.10.2013).