Petrovice - Prstná

V Petrovicích-Prstné (okres Karviná) se od května 1942 do března 1945 nacházela pobočka fryštátského internačního tábora pro osoby hlásící se k polské národnosti (Polenlager). Vězni byli umístěni do prostor zdejšího zámku a odsud byli posíláni na práce do nedaleké chemické továrny, na opravy železničních tratí či na polní práce k místním sedlákům. Pobyt v tomto táboře si vyžádal nejméně šestnáct obětí. [1]

Dnes se v obci zřejmě nenachází žádný pomník či pamětní deska, které by existenci tábora připomínaly.

Jan Kaňa, 2019

 


GPS souřadnice lokality: 49°54'06.7"N, 18°33'05.5"E

 


[1] BORÁK, Mečislav: Tábory pro Poláky ve Slezsku (1939, 1942-1945). In: Museli pracovat pro Říši. Nucené pracovní nasazení českého obyvatelstva v letech 2. světové války. Sborník ze semináře konaného ve Státním ústředním archivu v Praze dne 2. dubna 2004. Praha 2004, s. 8-9./Dostupné z: https://www.mecislavborak.cz/dokumenty/publikace/sborniky/47-Tabory_pro_Polaky_ve_Slezsku.pdf (21.06.2019).