Polka

Přes osady Slatina a Polka na Prachaticku prošly na konci války celkem tři pěší transporty zajatců a vězňů. První dva (koncem dubna 1945) v uvedených obcích nezanechaly žádné mrtvé. Po třetím transportu, v němž byli vězni převážně židovského původu, který ve Slatině přenocoval z 2. na 3. května 1945, zde však zůstalo 13 obětí. Ty byly 3. května převezeny do Polky, kde byly  ještě téhož dne přibližně 500 metrů od vesnice pochovány v hromadném hrobě vykopaném příslušníky místního Volkssturmu. [1] Ve dnech 7. až 9. května 1945 byla těla německým obyvatelstvem Polky z iniciativy amerických jednotek exhumována a pohřbena společně s dalšími oběťmi na hřbitově ve Volarech. [2]

Pavel Straka, 2011, 2013

GPS souřadnice lokality: 48°54'51.033"N, 13°53'44.203"E (hřbitov ve Volarech, níže na mapě lokalita Polka)

 

K dispozici nejsou žádné fotografie lokality.[1] MALÁ, Irena - KUBÁTOVÁ, Ludmila: Pochody smrti. Nakladatelství politické literatury, Praha 1965, s. 161 - 162.

[2] KREJSOVÁ, Jaroslava: Smrt u Volar. In: http://www.zasvobodu.cz/news/smrt-u-volar/ (11.10.2013).