Poběžovice

V Poběžovicích na Domažlicku je na místním hřbitově pohřbeno přibližně 57 obětí pochodů smrti z jara 1945 ve třech hromadných hrobech. V prvním se nacházejí vězňové zastřelení strážnými poblíž Vojanova.[1] Ten je opatřen nápisem "Zemřeli za svobodu národů!"[2] Druhý a třetí uchovávají ostatky žen z pochodu smrti ze Svatavy do Nýrska.[3], které byly omylem zabity spojeneckými hloubkovými letci mezi Hostouní a Poběžovicemi.[4] Na jednom z náhrobků je umístěn hebrejský a český nápis. Český tohoto znění: "Zde leží přesně nezjištěný počet židovských dívek. Jejich jména zná pouze Bůh. Dříve než poznaly štěstí lásky a života, zemřely při pochodu smrti v roce 1945." [5] Hebrejský hovoří o počtu 11 obětí. [6] Na posledním náhrobku je pak uvedeno: "Vděčni Vám ženy, které jste v pochodu smrti s duší čistou a vznešenou zde kráčely, vděčni Vám, muži, kteří jste zde s čelem jasným a vůlí nepoddajnou za pravdu životy své kladli, vděčni Vám, cizinci, kteří navždy v našich srdcích vlastními bratry a sestrami zůstanete a pokoj věčný Vám za dílo nesmrtelné, neb sláva naše Vaše jest a žízeň po svobodě i tep života Vašeho posvátným odkazem co vzor obětí buď nám i našim dětem."[7]

Pavel Straka, 2011, 2013, 2017

GPS souřadnice lokality:  50°6'21.780"N, 13°15'22.567"E (přibližné, přesná poloha hrobu není známa)

01
02
03
04

Foto: Pavel Straka (Památník Terezín), 2011

 


[1] LAŠTOVKA, Vladimír a kol.: Hrdinové protifašistického odboje. Západočeské nakladatelství, Plzeň 1986, s. 206.
[2] http://www.valecnehroby.army.cz/Evidence/detail-hrobu-ci-mista?id=90362 (11.10.2013).
[3] LAŠTOVKA, Vladimír a kol.: Hrdinové protifašistického odboje. Západočeské nakladatelství, Plzeň 1986, s. 206.
[4] MALÁ, Irena - KUBÁTOVÁ, Ludmila: Pochody smrti. Nakladatelství politické literatury, Praha 1965, s. 28.
[5] Fotografie Poběžovice 1 pořízená Pavlem Strakou ze dne 23. 11. 2011, fond projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín.
[6] Fotografie Poběžovice 1 pořízená Pavlem Strakou ze dne 23. 11. 2011, fond projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín. Překlad hebrejského textu do češtiny podle Jaroslava Haidlera je následující: Na památku duší umučených, jež byly zavražděny rukou Němců/Zde odpočívá jedenáct žen uložených sem, žel, jen společně v měsíci ijar 5705. Kéž jsou i jejich duše vevázány do věčného Svazku života.
[7] Fotografie Poběžovice 1 – 4 pořízené Pavlem Strakou ze dne 23. 11. 2011, fond projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín. Také http://www.valecnehroby.army.cz/Evidence/detail-hrobu-ci-mista?id=90367 (11.10.2013).