Vrchotovy Janovice


Do podzimu 1943 byli v domech čp. 23 a 24 internováni vězni z tzv. smíšených manželství.[1] Obyvatelstvo Vrchotových Janovic bylo ovšem do 1. dubna 1944 vysídleno v souvislosti s existencí cvičiště jednotek SS jihovýchodně od soutoku Vltavy se Sázavou. Počátkem roku 1944 bylo ve dvou opuštěných vrchotojanovických statcích umístěno nepočetné venkovní komando pracovně výchovného tábora Břežany. Od června 1944 zde bylo navíc ubytováno několik desítek mužů venkovního komanda tábora Bystřice u Benešova. Jejich úkolem byla výstavba dřevěných baráků pro nový koncentrační tábor u zdejšího Nového rybníka při výjezdu z obce směrem na Mrvice. První vězni KT Flossenbürg dorazili do Vrchotových Janovic údajně koncem června 1944. Na území nového tábora, který postupně obývalo asi 200 vězňů mnoha národností, stály čtyři strážní věže a šest dřevěných baráků obehnaných dvojitým plotem z ostnatého drátu. Ostrahu tábora zajišťovalo přibližně 40 příslušníků SS různých hodností. Počátkem roku 1945 v táboře vypukla epidemie skvrnitého tyfu, jíž padla za oběť téměř polovina vězňů. Příčinou vysoké úmrtnosti vězňů byla rovněž těžká práce a zcela nedostatečná strava a oblečení. Zemřelí byli údajně převáženi k zpopelnění do Prahy, dle jiných svědectví byli též pohřbíváni v nedalekém lese, u zámecké zdi a také na zdejším obecním hřbitově. Koncem března 1945 byli přeživší přemístěni do Křepenic. Po mnoha dalších strastiplných přesunech se pak dočkali osvobození českými partyzány 8. května u Kaplic.[2]

Po válce byly baráky bývalého tábora a jeho další příslušenství spáleny. Dodnes udržovaný pomník[3] k uctění památky obětí zdejšího represivního zařízení vznikl poblíž Nového rybníka roku 1982.[4] V současnosti se na ploše někdejšího tábora rozprostírají převážně pole.

V obci se také nachází hrob francouzského politického vězně deportovaného z Flossenbűrgu.[5]

Jana Šmolová, 2011

GPS souřadnice lokality: 49°40'22.379"N 14°34'18.109"E

 

01
Místo koncentračního tábora
02
Místo koncentračního tábora
03
Místo koncentračního tábora
04
Místo koncentračního tábora
05
Místo koncentračního tábora
06
Památník Janovice
07
Památník Janovice
08
Hroby zajatců na hřbitově
09
Hroby zajatců na hřbitově
10
Hroby zajatců na hřbitově

 

Foto, Marcela Čedíková (Úřad městyse Vrchotovy Janovice), 2011

 


[1] GŐRTLER, Miroslav: Památná místa protifašistického boje Středočeského kraje. Naše vojsko, Praha 1976, s. 19.

[2] SEDLÁKOVÁ, Monika: Janowitz (Vrchotovy Janovice). In: Flossenbürg: das Konzentrationslager Flossenbürg und seine Nebenlager. Verlag C.H. Beck oHG, München 2007, s. 151-154.

[3] Fotografie pomníku zaslaná pracovnicí obecního úřadu Vrchotových Janovic Marcelou Čedíkovou v příloze jejího e-mailu Památníku Terezín z 28.3.2011, fond Projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín.

[4] SEDLÁKOVÁ, Monika: Janowitz (Vrchotovy Janovice). In: Flossenbürg: das Konzentrationslager Flossenbürg und seine Nebenlager. Verlag C.H. Beck oHG, München 2007, s. 151-154.

[5] http://www.valecnehroby.army.cz/Evidence/detail-hrobu-ci-mista?id=24267 (14.10.2013) a GŐRTLER, Miroslav: Památná místa protifašistického boje Středočeského kraje. Naše vojsko, Praha 1976, s. 19.