Horní Moštěnice

Dne 1. května 1945 byl při boji o most přes říčku Moštěnku zraněn a následně zajat partyzán Jan Masařík. Ještě téhož dne byl převezen do Přerova, kde byla provedena jeho poprava, kterou však přežil. Byl hospitalizován v nemocnici, kde na následky zranění o deset dní později zemřel.

V Horních Moštěnicích byl ve stejný den popraven Vilém Kužela starší, u něhož bylo nalezeno několik nábojů. [1]

Hrob Jana Masaříka se nachází na hřbitově v Horních Moštěnicích a je doplněn deskou znázorňující zkřížené zbraně a pěticípou hvězdu. [2] Jeho jméno je také uvedeno v jeho rodných Dobrčicích na památníku, který byl původně věnován obětem1. světové války. [3]

Vílému Kuželovi staršímu byla odhalena pamětní deska na domě v ulici 9. května v Horních Moštěnicích a jeho jméno lze nalézt i na pomníku obou světových válek umístěném před místním obecním úřadem. [4]

Jan Kaňa, 2019

 

GPS souřadnice lokality: 49°24'50.8"N, 17°27'28.1"E (hrob J. Masaříka)
                                          49°24'58.1''N, 17°27'32.9''N (pamětní deska V. Kužely)
                                          49°24'07.3"N, 17°28'46.2"E (pomník Dobrčice)

 


[1] VOŽDA, G. (ed.), Památníky a pamětní desky protifašistického odboje v okrese Přerov. Okresní národní výbor v Přerově, Přerov 1985, s. 16.

[2] https://www.vets.cz/vpm/28837-hrob-jan-masarik/ (03.01.2019).

[3] VOŽDA, G. (ed.), Památníky a pamětní desky protifašistického odboje v okrese Přerov. Okresní národní výbor v Přerově, Přerov 1985, s. 15.

[4] https://www.vets.cz/vpm/28939-pametni-deska-vilem-kuzela/#28939-pametni-deska-vilem-kuzela (03.01.2019).