Terezín – Židovský hřbitov - Pomníčky umísťované v 50. a 60. letech 20. století

U zdi městského hřbitova (jižní strana areálu Židovského hřbitova) bylo v 70. letech 20. století soustředěno na 300 pomníčků, jež se původně nacházely na celé ploše Židovského hřbitova.[1] Zejména v 50. a 60. letech je osazovali lidé tam, kde se přibližně dle dochovaných záznamů nacházely hroby jejich příbuzných a známých zahynulých v ghettu. Tyto pomníčky měly jednotnou podobu: plochý žulový kámen s černou skleněnou deskou vpředu. Nahoře měly obvykle vyrytou Davidovu hvězdu (někdy i trnovou korunu). Uvedena na nich byla jména osob vězňů zahynulých v ghettu, ale případně i na jiných místech. Pozůstalí často na pomníčcích uváděli další jména a v záhlaví in memoriam.[2] Mezi výše popsanými pomníčky stojí rozměrově větší žulový pomník, jenž byl po válce osazen do blízkosti krematoria poté, co proběhla identifikace ostatků osob oběšených v ghettu 10. ledna a 26. února 1942.[3] Obsahuje vzpomínkový text a jména 16 popravených mužů s osobními daty. Okraje pomníčku mají zdobné prvky.

Ludmila Chládková, 2014

 

GPS souřadnice lokality: 50°30'6.363"N, 14°8'59.346"E

 

Pomníčky z 50. - 60. let na okraji hřbitova
Pomníčky z 50. - 60. let na okraji hřbitova

Pomníčky z 50. - 60. let na okraji hřbitova
Pomníčky z 50. - 60. let na okraji hřbitova
Pomníčky z 50. - 60. let na okraji hřbitova
Pomníčky z 50. - 60. let na okraji hřbitova

 

Foto: Radim Nytl, Památník Terezín, 2012


1 FA a APT, Složka k úpravám Židovského hřbitova.

2 CHLÁDKOVÁ, Ludmila: Židovský hřbitov v Terezíně, Nakladatelství OSWALD, Praha 1999.

3 LAGUS,Karel – POLÁK, Josef: Město za mřížemi, Naše vojsko, Praha 1964, str. 86-87.