Terezín - Židovský hřbitov - Pomníček těm, kteří nemají svůj hrob

Za krematoriem je umístěn pískovcový pomníček věnovaný obětem, které nemají svůj hrob. Na počátku 90. let 20. století byla jeho doposud prázdná stěna opatřena textem v češtině a hebrejštině. Pomníček stojí na nízkém podstavci, s nímž je v levé části spojen menší kamennou menorou. Na podstavci je umístěn poněkud nevýrazný text v angličtině a polštině, který je totožný s textem na pomníčku.[1] V minulosti byl umístěn na Židovském hřbitově v Pardubicích na hrobě Fani Pazowski. Tato informace je uvedena na jeho zadní části. Pomníček byl na Židovský hřbitov dopraven z Polska, kde byl ve Státním muzeu Auschwitz-Birkenau v Osvětimi v roce 1994 vystaven v české expozici o terezínském rodinném táboře v Birkenau.[2] Návrh na úpravu pomníčku vytvořila akademická malířka Helga Weissová - Hošková a Terezínská iniciativa.

Ludmila Chládková, 2014

 

GPS souřadnice lokality: 50°30'7.621"N, 14°9'6.957"E

 

Pomníček těm, kteří nemají svůj hrob
Pomníček těm, kteří nemají svůj hrob

Pomníček těm, kteří nemají svůj hrob
Pomníček těm, kteří nemají svůj hrob
Pomníček těm, kteří nemají svůj hrob

Foto: Radim Nytl, Památník Terezín.


1 CHLÁDKOVÁ, Ludmila: Židovský hřbitov v Terezíně, Nakladatelství OSWALD, Památník Terezín 2004.

2 SMÉKALOVÁ, Ilona: Chronologický přehled o činnosti Památníku Terezín. In: Terezínské listy, roč. 1995, str.147.