Terezín - Židovský hřbitov - Věčné světlo v krematoriu k památce zahynulých

V centrální hale krematoria, na levé stěně vzadu za spalovacím zařízením, je ve výšce dvou metrů umístěno Věčné světlo. Jedná se o dar Státu Izrael a jeho prezidenta Ezera Weizmanna, který jej předal Památníku Terezín za doprovodu prezidenta ČR Václava Havla a pražského a vrchního zemského rabína Karola Sidona 12. ledna 1996.[1] Na černé ozdobné desce je připevněno 12 elektrických svící (1 široká ve tvaru žárovky a 11 úzkých, symbolizujících dvanáct kmenů izraelských ).[2] Pod deskou je text v hebrejštině a angličtině, vedle pak zlacená destička s informací o umístění věčného světla.

 Ludmila Chládková, 2014

 

GPS souřadnice lokality: 50°30'8.267"N, 14°9'7.396"E

 

Věčné světlo v krematoriu
Věčné světlo v krematoriu

Věčné světlo v krematoriu
Věčné světlo v krematoriu
Věčné světlo v krematoriu

Foto: Radim Nytl, Památník Terezín, 2012

 

 


1 SMÉKALOVÁ, Ilona: Chronologický přehled o činnosti Památníku Terezín. In: Terezínské listy, roč. 1997, str. 151 .

2 Tamtéž, str. 155.